(ДЕК 15) Избори 2021 г. в РКСК

Днес Ротари клуб София Капитал се събра на редовна ЗАКРИТА среща с цел провеждане на избори за Президент 2023-2024 по-конкретно Президент Номини (Елект през 2022-2023 да служи като Президент през 2023-2024) и Борд членове 2022-2023. Срещата беше във виртуалното пространство, посредством интернет платформата ZOOM.На проведените избори беше избран Борд в с следния състав, като той ще работи с Президента-Елект – приятеля Костадин Грибачев и се състои от:

 • Петър Христов – Президент
 • Костадин Грибачев – Паст-Президент
 • Пролетка (Поли) Христова – Президент-Елект
 • Богомила Сепетлиева – Президент-Номини
 • Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент
 • Диляна Здравчева – Секретар
 • ще бъде определен на по-късен етап – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
 • Стефан Стефанов – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
 • ще бъде определен на по-късен етап – Председател на Комисия за Фондация Ротари
 • Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
 • ще бъде определен на по-късен етап – Председател на Комисия за новите поколения
 • ще бъде определен на по-късен етап – Посланик за местна и държавна власт
 • Камен Величков – Посланик за международна дейност
Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions