Славянодеятел

deinost-slavyanodeyatelРотари клуб София Капитал подкрепя славянската писменост и култура. За тази цел имаме специална годишна инициатива – “Славянодеятел”. Славянодеятел е почетно отличие за развитието и утвърждаването на славянската писменост и култура. Връчва се като почетна титла, на хора, работещи в сферата на славянската култура. Удостоени са през изминалите години личности със заслуги към славянските танци, музика, песни, фестивали, преводи на литература, писатели. Повече за нашата дейност по проекта СЛАВЯНОДЕЯТЕЛ, в хронологичен ред, можете да научите тук:

    Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions