Фондация Ротари

Много хора се питат: „ Какво е Фондация Ротари”?

През 2002 г. Председателят на Фондацията, Луис Жией, я описа като „най-мащабната и успешна програма предприемана в света на Ротари”. Фондация Ротари се основава на практични идеи, които, претворени в действия, имат положителен ефект върху живота на милиони хора. Тя позволява на отделния ротарианец да осъществи мечтите си, които не би осъществил сам. Дава възможност да подадеш ръка и да се докоснеш до нечий живот от другата страна на света.
Фондацията на Ротари започна съществуването си с призива за действие, изречен за първи път от Арч Клъмф на международния конгрес на Ротари през 1917 г.
Днес, години по-късно, тогава изречените от него думи все още притежават силата да изпълнят сърцето на всеки ротарианец с чувство за гордост, решимост, състрадание и надежда.
Вече повече от един век Ротари оформя характера и чертае бъдещето си, стремейки се към  основната си цел – световното разбирателство и мира.
През цялата си история Фондация Ротари превъплащава идеите  и предложенията на ротарианците в свои програми, за да отговори на променящите се нужди на хората по света. И независимо от реалностите на настоящата икономическа ситуация, ние, ротарианците, продължаваме да  работим за постигането на нашите цели и да живеем, следвайки идеалите си. Намираме сили да вършим тази работа, защото знаем, че сме глобална общност. Различната културна идентичност не ни разделя, напротив обогатява опита ни. Образователните програми на Фондация Ротари продължават да са важна част от  нашата мисия. Многобройните обменни програми,  „Посланици за мир” , обменът на младежки групи, насърчават световното разбирателство, позволявайки на младите хора да учат и работят  в други страни.
Ротарианците винаги са искали да направят нещо повече. През 2003г. първият випуск от стипендианти на Ротари приключи обучението си по въпросите на  мира и решаването на конфликти в седем центрове на  Ротари Интернешънъл. Тази програма   наистина  е смел и амбициозен ангажимент към каузата на световния мир. Всяка година специалисти в провеждането на мирни преговори, решаване на конфликти и дипломация, ще научат по един наистина реален начин,  колко е важно отделните хора и общности да се разбират по-добре, да намерят допирни точки, да преодолеят насилието и да се съсредоточат върху неотложните нужди на света.
„Полио Плюс” показва на света на какво са способни Ротари  Интернешънъл  и Фондация Ротари. Кампанията на Ротари, чиято цел е да избави света от полиомиелита е в последния си, решаващ етап. Досегашният ни успех спря дъха  и привлече вниманието на целия свят. Доверието на света към  Ротари Интернешънъл и Фондация Ротари нарастна неимоверно. Признак на това  доверие са големите дарения на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, на правителствата на редица държави и други. Много предизвикателства все още ни предстоят,  за да достигнем до всички деца, да решаваме оперативни въпроси във всички полиоендемични страни, да подържаме ангажимента на политиците пред лицето на изчезващата болест. Разбира се и да запълним финансовата празнина. „Полио Плюс” наистина показа, че  Ротари е вдъхновяваща организация, та нали всичко започна с хуманитарната субсидия на Фондация Ротари, предназначена за имунизиране на децата във Филипините.
Хуманитарните ни програми дават на ротарианците още един мощен инструмент за решаване на тежките проблеми, с които се сблъсква човечеството. Проблеми, които заплашват и дори правят невъзможен мира в различни части на света.
За да се подобри качеството и ефективноста, за да се намали бюрокрацията и да се опрости работата на ротарианците във връзка с тези програми, Настоятелите одобриха някои промени в структурата на хуманитарните субсидии
Планът за бъдещата визия дава нови простори, нови възможности за реализиране на нашите проекти. Много от последните промени са в отговор на бързото нарастване на хуманитарните ни програми и като брой, и като разходи. Този растеж е радостен за нас, но също така  води до увеличаване на изискванията към Фондация Ротари. Факт е, простичък факт, че нямаме достатъчно средства, за да покрием тези нужди.
Докато световният финансов пазар продължава да е в критично състояние, докато по света има изпаднали в нужда хора, ротарианците ще продължават да правят щедри дарения за Фондация Ротари. Те разбират, че светът се нуждае от нея повече отвсякога. „Всеки ротарианец всяка година” да дарява минимум 100 долара за Годишния програмен фонд – това е новата ни мечта, която трябва да превърнем в реалност. И когато го направим, ще можем по-пълноцелнно да финансираме работата на Фондацията, нищо че тя продължава да се разраства. От друга страна даренията към Постоянния фонд ще гарантират бъдещето на нашата Фондация.
Комуникациите в и извън Ротари стават все по-важни. Вижте каква роля играе световната мрежа в комуникациите ни днес. Трябва да помним едно: за всички ни е важно да поддържаме Фондация Ротари не само чрез цифри и факти, но и със страст и душа.
Как изглежда бъдещето на Фондацията? Бъдещето на Фондация Ротари, каквото и да е то, е в нашите ръце. Когато отправяме погледите си към бъдещето, нека си спомним думите на  Дъг Хамърскьолд, бивш Генерален секретар на ООН: „ Работи с вяра и ще се случват чудеса”.
Трябва да сме реалисти в представите си за бъдещето. За да осъществим целите и мечтите си, трябва да имаме план за действие, а това изисква ресурси и човешка сила.
За да се ръководи Фондация Ротари  е нужно вдъхновение, но също така и упорита работа. В крайна сметка бъдещето й ще зависи от въображението и даловидноста на отделните ротарианци, от тяхната отдаденост на общите цели и от желанието им да осигурят необходимите ресурси. Затова Ротари и ротарианците трябва да следват курса за действие, определен в Плана за бъдещатата визия.
Хумаността е висша добродетел  и руслото, чрез което божията милост се излива върху хората, добродетел, която обединява и вдъхновява най-благородните им усилия. Да се обичаме – може би това е най-важният общочовешки закон. Хората заслужават да бъдат обичани и насърчавани, да не бъдат изоставяни да се скитат сами в бедност и тъмнина. Тъй като средствата, които ще изразходваме идват от различни места по света, нека няма териториални, религиозни или свързани с цвета на кожата ограничения за нашите пожертвувания. Винаги да търсим възможност да разтворим чадъра на нашата благотворителност над малките деца. Да бъдем щедри към техните болници, училища и храмове, имайки предвид, че те трябва да носят бремето на нашите грешки. Те със своята невинност са съкровищницата за бъдещия прогрес на света. Да помагаме на техните защитници и на всички, които са посветили любовта и работата си за доброто на човечеството.
Вече повече от сто години ротарианците са факлоносци. Те осветяват пътя към по-добър живот на много хора в различни страни. Както олимпийските състезатели ние получаваме факела от тези преди нас – факела на служба на обществото.
Нека хората знаят , че Ротари се грижи и работи за тях!

ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

Фондацията на Ротари към Ротари Интернашънъл е основана през 1917 г. като дарителски фонд. Конгресът през 1928 г. й дава името Фондацията на Ротари. През 1931 г. Фондацията става корпорация, играеща ролята на попечител и инвестиционен съветник, а през 1983 г. се преобразува в корпорация с идеална цел съгласно законите на щата Илинойс, САЩ. Фондация Ротари се финансира единствено от доброволни дарения на ротарианци и приятели на Ротари. Управлява се от своите попечители единствено с благотворителна и образователна цел, в съответствие със своята регистрация и устав.
Фондацията на Ротари има две основни направления на дейност: програми и набиране на средства. Паричните фондове директно финансират дейностите по програмите. Програмите на Фондацията на Ротари се делят на три основни групи:
•    образователни, с които се финансират посланическите стипендианти и културния обмен;
•    хуманитарни, които финансират множество програми в помощ на хората от развиващите се страни;
•    Полио Плюс – глобалната програма на Ротари, имаща за цел да унищожи полиомиелита навсякъде по света.
Това, което прави фондацията уникална, е тригодишният й цикъл на финансиране и механизмът за участие в програмите, известен като SHARE (споделям). Чрез този тригодишен цикъл дарените през дадена година средства се инвестират в продължение на три години преди да бъдат използвани. Така всеки дарен долар се влага директно в програмите, а единствено печалбите от инвестициите се използват за покриване на административните разходи. През годините, в които инвестициите са донесли добри приходи, фондацията е успяла да насочи допълнителните средства за финансиране на програми.
SHARE е система, използвана от фондацията за разпределяне на средства за нейните програми. Ротарианците са членове на Ротари клубовете. Ротари клубовете са организирани в административни единици – дистрикти. Даренията за фондацията се категоризират от дистрикта. В края на фискалната година даренията от всеки дистрикт се разпределят, като 50% отиват във Фондацията на Ротари (известна като Световен фонд), а 50% – във фонда на дистрикта след 3 години.
Дистриктите могат да избират как да изразходват своите фондове. Фондацията използва Световния фонд за субсидиране на някои програми, достъпни за всички дистрикти. Системата позволява на дистриктите и фондацията да споделят при вземането на решение как най-добре да се използват даренията на ротарианците.
Фондация “Ротари” получава дарения на обща стойност над 70 млн. долара годишно и дава около 65 млн. долара всяка година в помощ на хуманитарни и образователни програми, осъществявани от клубове и дистрикти.
Даренията могат да се внасят в три фонда:
В Годишния програмен фонд постъпват вноски за годишните програми и сумите се използват за финансиране на помощите и наградите на Фондацията. Средствата се изразходват приблизително в рамките на три години от тяхното внасяне. Инвестиционните приходи от тези вноски през въпросния период се използват за финансиране на дейности, свързани с програмите, за развитие на фонда, за общите административни разходи на Фондацията на Ротари.
Постоянният фонд е дарителски и само постъпленията от него се използват за подпомагане на програмите на Фондацията. Целта му е да осигури минимално ниво на активност по програмите и да улеснява новите програми, както и разширението на старите за в бъдеще. РИ насърчава ротарианците, които обмислят възможността да дадат специално дарение за Постоянния фонд в чест на приближаващия стогодишен юбилей на Ротари и в израз на своя ангажимент към Ротари като към движение за вековете и световен лидер в международните общественополезни начинания.
Фондът Полио Плюс плаща за всички помощи, които се отпускат в подкрепа на програмата Полио Плюс и на нейната цел – премахването на полиомиелита от света с потвърждение към 2005 г, когато Ротари ще навърши 100 години. Донорите могат да направят специални дарения за този фонд.
Всеки долар, дарен от ротарианци, подпомага хуманитарните и образователните програми, които им дават възможност да разширят своята служба в международен мащаб. Клубове и дистрикти кандидатстват и получават субсидии от Фондацията за осъществяване на много стойностни проекти по целия свят.
Целта на Фондацията на Ротари е да подпомага разбирателството и приятелските отношения между хората от различни народи, като развива практични и ефективни програми от хуманитарен, помощен, образователен или друг благотворителен характер.
Мисията на Фондацията на Ротари е да подкрепя усилията на Ротари интернашънъл за осъществяване на Целта на Ротари, на Мисията на Ротари и за постигането на световно разбирателство и мир посредством хуманитарни, образователни и културни програми на местно, национално и международно ниво.
Президентът на РИ назначава 13 попечителя с одобрението на Борда на директорите на РИ. Уставът на Фондацията предвижда попечителите да определят своите комисии и индивидуални отговорности. Председателят на попечителите назначава членовете и председателите на всички комисии и подкомисии. Имената на комисиите на попечителите и на техните членове се публикуват в Официалния указател.
Генералният секретар е главният административен и финансов ръководител на Фондацията на Ротари и е на пряко подчинение на попечителите и председателя, като отговаря за изпълнението на политиката на попечителите, за общото управление и администрация на корпорацията.
Много проекти по 3-Н и програмата за съфинансиране се наблюдават от независими ротариански доброволци, на които попечителите възлагат да направят оценка на ефективността на отпуснатите помощи за постигане на целите на проекта.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯТА НА РОТАРИ

Посланически стипендии на Фондацията на Ротари
Програмата посланически стипендии е най-голямата световна частно-финансирана програма за международни стипендии. Посланическите стипендии на Фондацията на Ротари се отпускат за изследователска работа или обучение в друга страна, където съществуват Ротари клубове. През периода на обучението, стипендиантите на Ротари служат като посланици на добрата воля сред хората от страната-домакин

Ротариански центрове за международни изследвания
Ротарианските центрове за международни изследвания по програмата за мир и разрешаване на конфликти е от голям образователен и мироопазващ приоритет за Фондацията на Ротари. Фондацията има създадени седем центъра за международни изследвания съвместно с осем изтъкнати университета по цял свят. Всяка година Фондацията спонсорира 70 ротариански стипендианта по световен мир за преминаването на двугодишна магистърска програма по международни изследвания, мир и разрешаване на конфликти в седемте ротариански центъра. Десет ротариански стипендианта по световен мир се разпределят към всеки от седемте центъра. През периода на тяхното обучение, тези стипендианти участват в годишния семинар на ротарианския център, като правят преглед на документи и обсъждат въпроси, свързани с мира, добрата воля и световното разбирателство, които отчитат пред ротарианския свят и световните медии.

Ротариански субсидии за университетски преподаватели
Програмата помощи за университетски преподаватели съчетава два от най-съществените акценти на Ротари – образованието и доброволната работа. Главната цел на програма Помощи за университетски преподаватели е да подпомага международното разбирателство и приятелство, като в същото време засилва висшето образование в страните с ниски доходи. Тези помощи се отпускат на преподаватели от висши учебни заведения, за да преподават дисциплина с практическо приложение в университетите или колежите на страни с ниски доходи (извън собствената им страна) в продължение на 3-5 или 6-10 месеца. Страните с ниски доходи се определят в зависимост от брутния национален продукт на глава от населението. Тези помощи се спонсорират от дистриктите, които отпускат специално финансиране за подобни помощи чрез системата SHARE, а изразходването им се управлява от Фондацията на Ротари. Тъй като университетските преподаватели извършват общественополезна дейност, право на кандидатстване имат както ротарианци, така и неротарианци.

Обмен на образователни групи
Програмата на Фондацията на Ротари за Обмен на образователни групи е уникална културна и професионална възможност, която насърчава международното разбирателство посредством организирано пътуване, лични контакти и гостуване в домовете на семейства. Програмата дава възможност на групи млади професионалисти (както мъже, така и жени) да си разменят визити между области-побратими в различни страни. Всяка група има свой ротариански водач. Съпругите и съпрузите нямат право да съпровождат групата.
Програмата е предназначена за развитие на професионалните и ръководителски умения на млади мъже и жени в началните години на тяхната кариера, за да бъдат те по-добре подготвени да се справят с нуждите на своето общество във все по-глобалната среда за работа. Също така тя дава възможности за работа в полза на световната общественост чрез изпълнението на съвместни хуманитарни проекти от страната, която изпраща група и страната домакин. Тези проекти може да бъдат насочени към задоволяването на конкретни потребности в здравеопазването, образованието или други хуманитарни области.

ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯТА НА РОТАРИ

Съфинансиране на международни хуманитарни проекти (Мачинг грантс)
Целта на програмата за съфинансиране е да се помогне на Ротари клубовете и дистриктите в изпълнението на хуманитарни проекти по направлението Служба на световната общност в сътрудничество с ротарианците от друга държава като начин да се допринесе за осъществяването на целите на Фондацията на Ротари. Фондацията осигурява съфинансиране, възлизащо на 50% от паричните дарения за целево използване, отпуснати от клуба, и 100% от средствата от фонда на дистрикта за одобрения. Помощта от Фондацията не може да надхвърля 150 000 щ.д.
Програмата:
– подпомага международните контакти между клубовете и дистриктите;
– укрепва възможностите на клубовете да изпълняват по-полезни проекти за хората на мястото, където функционират;
– осигурява финансиране на малки еднократни хуманитарни проекти на клубове и дистрикти, като активно ангажира личното участие;
– е средство за работа на клубовете и дистриктите по направлението Служба на световната общност;
– допринася за подобряването на качеството на живота на хората с по-малко късмет;
– осигурява подкрепа за онези проекти, които не са подпомогнати по друг начин от Фондацията или програмите на РИ.

Разглеждат се проекти, които:
– са насочени към хуманитарни потребности на бедни райони и осигуряват помощ там, където не са насочени достатъчно местни или други ресурси;
– включват значително ротарианско участие и могат видимо да бъдат свързани с Ротари;
– са от полза за местното общество като цяло;
– включват участие и надзор от страна на ротарианци от клубове или дистрикти в поне две държави. Едната трябва да е тази, в която се изпълнява местният проект, а другата да представлява международният спонсор. Кандидатите за помощ са партньори по проекта и трябва да работят в строго съгласие за неговото изпълнение. За да се осигури тяхното сътрудничество, всеки участващ клуб или дистрикт е длъжен да създаде комисия от поне двама ротарианци, които да упражняват контрол и да се отчитат един на друг и на Фондацията на Ротари на всеки шест месеца за изпълнението на проекта.

Субсидии “Здраве, глад, човечност” (3-H)
Целта на програмата “Здраве, глад, човечност” (3-Н) е да подобри здравето, да намали глада и да стимулира човешкото и социално развитие като средство за постигане на международно разбирателство, добронамереност и мир. За тази цел се използват големи проекти, за които не е по силите на отделния клуб или дистрикт да се осигурят финансиране и нужните човешки ресурси.

Индивидуални субсидии
Отпускат се за пътуване на ротарианци, планиращи или осъществяващи проекти в служба на обществото. Могат да кандидатстват отделни ротарианци или малки групи ротарианци. Финансират се от Световния фонд и от Дарението на Карл Милър. Доброволците трябва да служат в страна, различна от тази в която живеят по покана на клуба домакин. Максималната субсидия за един проект е 6000 долара за дейност. За един човек се отпуска не повече от два пъти за една ротарианска година.

Опростени дистрикт субсидии
Подпомагат дейностите в служба на обществото и хуманитарните усилия на дистрикта. Могат да кандидатстват само дистриктите. Отпуска се една субсидия за дистрикт на година. Не се изисква партньорство, но е желателно проектите да са в полза на друга държава. Субсидията се осигурява от фонда на дистрикта: 20% от фонда, базиран върху даренията от предходните 3 години.

Субсидии за техническите съветници
Регистърът на техническите съветници е списък на ротарианци, желаещи да окажат техническа помощ на фондация Ротари, и ротарианци, които разработват и осъществяват програми 3-Н или Мачинг грантс. Членовете на кадровия регистър може да бъдат помолени да служат като доброволни експерти, наблюдатели или одитори по проекти 3-Н или Мачинг грантс.
Те се назначават да служат в други страни и трябва да са запознати с езика и културата на страната, в която отиват. Те извършват 2- или 3-дневни посещения на мястото на проекта и правят писмен доклад след завръщането си. Фондацията плаща самолетния им билет за отиване и връщане по най-ниската тарифа чрез Пътническата служба на Ротари интернешънъл и дневни пари.

Полио плюс
Програмата Полио плюс осигурява средства за ваксините и тяхното транспортиране до местата на масовите имунизационни кампании, подпомагане на социалната мобилизация, осигуряване на надзор и лаборатории.
Цел: Да се изкорени полиомиелита по целия свят до 2005 г. по случай стогодишнината от основаването на Ротари.
Главни партньори в инициативата за глобалното изкореняване на полиомиелита са: РИ, Световната здравна организация, UNICEF, Американските центрове за контрол и предпазване от болестите.

Постижения:
Ротарианците събраха 247 млн. долара в периода 1985-1988 г. за изкореняването на полиомиелита. Към 01.01.2002 г. Ротари събра над 462 млн. долара за глобалното изкореняване на детския паралич и тази цифра би трябвало да надхвърли 500 млн. долара до 2005 г.
Случаите на полиомиелит намаляха над 99 %, от 350 000 през 1985 г. до 600 случая през 2001 г.
Полиомиелитът е изкоренен в Западното полукълбо (1994 г.), в Западния регион на Тихия океан (2000 г.) и в Европа (2002 г.).
Над 2 милиарда деца са имунизирани против детски паралич от 1985 г. насам.
Стотици хиляди ротарианци са били мобилизирани да помагат за имунизирането на децата, да доставят ваксината, да обявят Националния ден за имунизации и да ръководят надзора върху болестите независимо от бедната инфраструктура, крайната бедност и конфликтите в много държави.
Стратегия: Кампанията – “Да изпълним нашето обещание да заличим полиомиелита”, започнала на 1 юли 2002 г. с цел да се съберат 80 млн. долара.
Президентът на Ротари интернешънъл Бхичай Ратакул и председателят на Съвета на директорите на Фондацията на Ротари Глен Кинрос обявиха, че е събрана сумата от 88 557 000 долара.
От името на Световната здравна организация и другите партньори на Ротари в Глобалната инициатива за унищожаването на полиомиелита: Центровете за контрол и превенция на болестите на САЩ и УНИЦЕФ, д-р Шигеру Оми – регионален директор на Световната здравна организация за Западния Пасифик, награди Ротари с Отличие за принос в борбата с полиомиелита.
Ротари интернешънъл и неговите партньори ще използват събраните средства за закупуване на орална полиоваксина и за покриване на оперативните разходи и за изследователска дейност във връзка с болестта. Приносът на Ротари от 600 млн. долара за изкореняването на полиомиелита от 1985 г. досега представлява най-голямата подкрепа от страна на частния сектор за глобална здравна инициатива.

ДЕСЕТТЕ ЖАЛОНА, ОЧЕРТАВАЩИ ПЪТЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Първият жалон е поставен с Конгреса на ротарианците в Атланта, Джорджия, през 1917 г., когато Арч Клъмф, шестият президент на Ротари предложил да се създаде “фонд от дарения с цел да се прави добро по света посредством благотворителност, образование и други начини за служене на обществото”. Скоро след това клубът в Канзас Сити дал 26.50 долара, после клубът в Сан Франциско дал дарение и така фондът бил основан. Арч Клъмф бил човек с поглед към бъдещето, който вярвал, че Ротари може да извърши велики неща, но клубовете се нуждаели от фонд от доброволни дарения, за да може това да стане реалност. Първоначално идеите били за служба на общността – през 1917 г. Ротари е съществувал само в осем-десет страни.

Вторият жалон е поставен десетилетие по-късно. Първоначалният фонд от дарения нараснал до около 5000 долара и през 1928 г. на Конгреса на РИ в Минеаполис Фондация Ротари станала факт. “Специалният фонд” на Арч Клъмф бил признат за специфична организация с идеална цел. На този конгрес през 1928 г. Арч Клъмф споделил своята мечта: “Трябва да гледаме на фондацията като не нещо, което принадлежи не на днешния и утрешния ден, а да мислим за нея с оглед на идните години и поколения.
Неговата мечта била фондацията да се използва “за напредъка на разбирателството, добрата воля и международния мир”.

Третият жалон е поставен през 1930 г., когато Фондация Ротари дарява първата субсидия – 500 долара на Международното сдружение за деца инвалиди. Това първо дарение било за деца – и тук има нещо символично, мислейки за нашата роля в провеждането на полиоимунизацията 50 години по-късно.

Четвъртият жалон е поставен през 1947 г. – смъртта на Пол Харис. Това тъжно събитие се оказало повратен момент за фондация Ротари, когато се изсипал порой от дарения в знак на почит към основателя на Ротари. В негова памет била създадена първата по-значима програма – “стипендии за аспирантура”, осигуряваща стипендии за едногодишно обучение в друга страна. Тази международна образователна програма станала знак за жизнеспособността на фондацията.
Фактически всички събрани дотогава средства били използвани за тази нова програма. За да се отпускат повече стипендии всяка година, било необходимо да се събират все повече средства. Идеята на Арч Клъмф за фонд от волни пожертвования, който да носи доход всяка година, трябвало да отстъпи място на програма за годишно нарастване на фонда, за да се поддържа дейността на фондацията.

Петият жалон е поставен през 1957 г. с един план за насърчаване на по-голяма финансова подкрепа, като се отдава дължимото на онези ротарианци, които правят големи дарения на фондацията. Преди години дарение от 1000 долара е било рядко явление и стигало за дълго време при подпомагане на програмата за стипендиите.
При зарение от 1000 долара, направено на фондацията, дарителят бил отличаван със званието Пол Харис Фелоу (последовател на Пол Харис) – най-важната стъпка, предприета за увеличаване на финансовите помощи за Фондация Ротари.
Сега над 80 % от всички дарения за фондацията са от лица и клубове, които дават по 100 долара за да получат отличието “Пол Харис Фелоу”.

Шестият жалон е поставен през 1964 г., когато за пръв път Фондация Ротари получава дарение от над 1 милион долара за една година – много важно събитие, защото парите са в сърцето на Фондация Ротари. Ние обичаме да даваме дарения за нашите програми, но те могат да се осъществят само и когато набирането на средства е успешно. Без ефективно развитие на фонда и щедри дарения от ротарианци не може да има никаква програма и никаква Фондация Ротари.
Без пари нашата програма “ПолиоПлюс” не може да спасява живот. Без пари няма стипендии, нито могат да пътуват групите за научен обмен. Без пари няма целеви помощи за изкопаване на кладенци, осигуряване на храна, повишаване на грамотността, построяване на домове за бездомните или за болнично лечение и борба с болестите.
Борбата на Ротари срещу бедността, глада, невежеството и болестите зависи изцяло от парите, получавани всяка година от ротарианци, клубове и приятели на Фондация Ротари. Никога не трябва да забравяме това.
Най-благородната задача на всеки ротарианец е да осигурява ежегодно финансова подкрепа на фондацията и това не е задача, коята трябва да се отбягва или оставя на другите. Това е основната дейност на фондацията.

Седмият жалон е поставен през 1965 г., когато са пуснати в ход три нови програми – групи за научен обмен, стипендии за техническо обучение и двете образователни) и помощи за дейности, които съответстват на основните цели на Фондация Ротари.
Групите за научен обмен са една от най-популярните програми на Ротари, защото засягат много ротарианци, които посрещат и оказват гостоприемство на членовете на тези групи в своите клубове, домове, работни места.
Третата програма, въведена през 1965 г. е с хуманитарни цели и доведе до популярната сега Мачинг грантс (целеви помощи).
Този жалон е особено значим, тъй като показва нагледно, че през първите двайсет активни години на програмата Фондация Ротари е наистина програма за осигуряване на следдипломна квалификация. За съжаление много ротарианци все още смятат, че Фондация Ротари се гораничава само до посланическите стипендии.

Осмият жалон е поставен през 1978 г. с въвеждането на програмата “Здраве, глад, хуманност”. Тези субсидии са утвърдени, за да отбележат 75-ата годишнина на Ротари и да подсигурят значително по-обширни проекти от тези, финансирани чрез целевите помощи. Тези значителни субсидии подсигуряват проекти, които имат дълготраен ефект в рамките на една общност и даже в рамките на една държава. Те издигат Ротари в една съвсем нова област на международното подпомагане.

Деветият жалон е породен от една голяма субсидия, предназначена за имунизирането на шест милиона деца срещу детски паралич на Филипините. Този проект доказа, че Ротари може успешно да осигури ваксини и да помогне в мобилизирането на големи общности за провеждане на национални имунизационни дни. Работата по този проект даде на Ротари нов международен статут.

Десетият жалон е поставен през 1994 г. със създаването на Постоянния фонд на Фондация Ротари. Основите са положени през 1981 г., когато е създаден фонд “Дарения на Ротари за световно разбирателство и мир”. Целта е да се създаде фонд в рамките на фондацията, който да не се изразходва всяка година, а да расте и да осигурява допълнителен приход от инвестиционни вложения от самия фонд. Идеята да се отличават дарителите се превръща във важно средство да бъдат стимулирани ротарианците да включват Фондация Ротари в сметките си, както и тези, които са дарили минимум 1000 долара на дарителския фонд. Този жалон е особено значим, тъй като доведе основната идея на Арч Клъмф до нейния завършек: Ротари да има дарителски фонд, който да гледа не в настоящето, а в бъдещето.
Това са десетте жалона, по пътя на Фондация Ротари. Сигурно има и други събития, повлияли върху насоката и усилията й. В бъдеще ще има други. Нов жалон ще поставим, когато можем да заявим, че детският паралич е заличен от лицето на земята.

Фондация Ротари е един много важен механизъм за добрата и ползотворна работа на клубовете по света и средство за подпомагане усилията на ротарианците в службата им към обществото. Нейните програми са разработени така, че да бъдат в услуга на развитие на приятелство, чрез служба между различни дистрикти, между различните клубове и дори между самите ротарианци.

Новини, свързани с фондация Ротари:

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions