Членове

Президент 2020-2021

Георги Леков
lekov@rotaryclubsofiacapital.org

 

Секретар 2020-2021

Василена Пиринска
pirinska@rotaryclubsofiacapital.org

 

Паст-Президент

2019-2020 – Драган Драганов
2018-2019 – Цветелина Маймарова
2017-2018 – Димитър Мандраджиев
2016-2017 – инж. Сотир Немов (чартър президент)
2015-2016 – инж. Сотир Немов (на предварителен клуб)

 

Паст-Секретар

2019-2020 – Иван Йорданов
2018-2019 – Иван Събев
2017-2018 – Невена Стайкова
2016-2017 – Невена Стайкова
2015-2016 – Росица Сандулова

 

Президент-Елект 2020-21

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2020-2021

Костадин Грибачев
gribachev@rotaryclubsofiacapital.org

 

Президент-Номини 2020-21

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2021-2022

Ще бъде избран през ноември 2020 г.
 

 

Членове на Борда 2020-21 (11 членове)

Георги Леков – Президент
Драган Драганов – Паст-Президент
Костадин Грибачев – Президент-Елект
? ? – Президент-Номини (ще бъде избран през ноември 2020 г.)
Иван Йорданов – Вицепрезидент
Василена Пиринска – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Иван Събев – Церемониалмайстор
Димитър Мандраджиев – IT и комуникации
Иван Йорданов – Председател на Комисия за клубна служба
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за новите поколения
Славяна Висулчева – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за членство
Костадин Грибачев – Председател на Комисия за Професионална служба
Камен Величков – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2019-20 (9 членове)

Драган Драганов – Президент
Цветелина Маймарова – Паст-Президент
Георги Леков – Президент-Елект
Костадин Грибачев – Президент-Номини (ще бъде избран през ноември 2019 г.)
Иван Събев – Вицепрезидент
Иван Йорданов – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор
Димитър Мандраджиев – IT и комуникации
? ? – Председател на Комисия за клубна служба
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за новите поколения
? ? – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за членство
? ? – Председател на Комисия за Професионална служба
? ? – Председател на Комисия за служба на общността

Членове на Борда 2018-19 (14 членове)

Цветелина (Лина) Маймарова – Президент
Димитър Мандраджиев – Паст-Президент и IT и комуникации
Драган Драганов – Президент-Елект
Невена Стайкова – Президент-Номини
Георги Леков – Вицепрезидент
Иван Събев – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор
Георги Котев – Председател на Комисия за клубна служба
Мариета Василева – Председател на Комисия за новите поколения
Василена Пиренска- Председател на Комисия за Фондация Ротари
Пролетка Христова – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Невена Стайкова – Председател на Комисия за членство
Иван Йорданов – Председател на Комисия за Професионална служба
Камен Величков – Председател на Комисия за служба на общността

Членове на Борда 2017-18 (13 членове)

Димитър Мандраджиев – Президент
Сотир Немов – Паст-Президент
Цветелина Маймарова – Президент-Елект
Драган Драганов – Президент-Номини
Георги Минчев – Вицепрезидент
Невена Стайкова – Секретар
Иван Събев – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев (и.д.) – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Георги Леков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Мариета Василева – Председател на Комисия за новите поколения
Биляна Тончева – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2016-17 (10 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент-Елект
Цветелина Маймарова – Президент-Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Валентин Вълчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Димитър Димитров – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2015-16 (9 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Андрей Стойчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Митко Солаков – Посланик за международна дейност

Комисии (актуално към 01 юли 2020 г.)

Комисия за връзки с обществеността (Церемониал майстор) (4)
Церемониал майстор – председател
Президент на клуба – член
Секретар – член
? ? – член

Комисия за новите поколения
Мариета Василева – председател

Комисия за средствата (Ковчежникът е председател) (3)
Ковчежник – председател
Димитър Мандраджиев – член
Георги Леков – член

Комисия за церемониите (Церемониалмайсторът е председател) (4)
Церемониал майстор – председател
Иван Йорданов – член
Петър Христов – член
? ? – член

Комисия за клубните проекти (5)
Димитър Мандраджиев – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Ковчежник на клуба – член (задължително)
Драган Драганов – член
? ? – член

Комисия за международна дейност (Посланникът за международна дейност е председател) (5)
Камен Величков – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Елект-президент на клуба – член (задължително)
Димитър Мандраджиев – член
Драган Драганов – член

Комисия “Съвет на Президентите”
Димитър Мандраджиев – Президент 2017-2018
Драган Драганов – Президент 2019-2020
Георги Леков – Президент 2020-2021
Костадин Грибачев- Президент 2021-2022

Членове (15)

Биляна Тончева – европроекти
Богомила Сепетлиева – помощник-нотариус
Василена Пиринска – културни и технически дейности
Георги Леков – правни дейности
Димитър Мандраджиев – техника под наем, интернет страници, икономика и политология
Драган Драганов – транспорт
Иван Събев – маркетинг консултантство
Иван Йорданов – телекомуникации
Камен Величков – държавна администрация
Костадин Грибачев – хранителна търговия
Мариета Василева – заложни къщи
Нина Митева – застраховане (почетен)
Петър Христов – финанси и одит
Пролетка Христова – лекар, медицински мениджмънт
Славяна Висулчева – социален предприемач

Бивши членове на РКСК (35)

Адриана Русенова – журналистика
Ангел Енчев – печатарска дейност (замразен към момента на отписването)
Андрей Стойчев – държавна администрация
Борис Маринов – автобои (няма задължения към клуба)
Валентин Вълчев – здравни дейности  (няма задължения към клуба)
Васил Василев – лекар (СРКСК-ГБ)
Галина Коева – търговия (няма задължения към клуба)
Георги Котев – икономика  (няма задължения към клуба)
Георги Минчев – филолог  (няма задължения към клуба)
Георги Калинов – търговия с фармацевтично продукти (СРКСК-ГБ)
Димитър Димитров – икономика
Димитър Сичанов – местна/държавна представителна власт (замразен към момента на отписването)
Евелина Георгиева – ? – (СРКСК-ГБ)
Емилия Андреева – архитектура – (СРКСК-ГБ)
Зарина Генчева – журналистика (няма задължения към клуба)
Иван Игнатов – производство на козметика (СРКСК-ГБ)
Иво Иванов – полиграфия / печатар (СРКСК-ГБ)
Ивелин Михайлов – застраховане (няма задължения към клуба)
Илчо Илчев – икономика (няма задължения към клуба)
Малин Бистрин – хотелиерство
Марин Доков – строителство
Марио Траянски – хазарт
Мария Немова – образование (замразен към момента на отписването)
Митко Солаков – търговия (няма задължения към клуба)
Невена Стайкова – правни дейности
Николай Божилов – правни дейности
Николай Маринов – хотелиерство и ресторантьорство (СРКСК-ГБ)
Пламен Георгиев – недвижими имоти
Росица Василева – директор на детска ясла (СРКСК-ГБ)
Росица Сандулова – търговско посредничество
Симеон Маринов – организатор събития и реклама (СРКСК-ГБ)
Сотир Немов – търговия с хранителни стоки (замразен към момента на отписването)
Харалампос Стаматопулос – дървопреработка (СРКСК-ГБ)
Цветелина Маймарова – козметика (няма задължения към клуба)
Юлия Цветанова – билети за пътувания (замразен към момента на отписването)

 

Членовете ни са част от (връзка с повече информация):

 

Бившите ни членове са част от (връзка с повече информация):

„Си комерсиал 7“ ЕООД & DOMA

“Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД и Dr. Derm Professional, EcoSpa, ProfiDerm Professional, Decleor Paris, Beuty Defect Repair Germany, Simone Mahler Paris

 

Процедура за членство

Процедура за ставане на член от взето решение на редовна среща на Борд на РКСК на 19 октомври 2016 г. (извадка от протокол, изпратен на 25 октомври 2016 г. по електронната пощенска групова система):

1. Предварителни минимални посещения за нови членове – 6 формални срещи, 2 културни срещи и 2 неформални срещи. По отношение на кандидатурата на нов член, то Бордът се събира и решава, но решението идва след като гарантът на новия член го предложи на Борд за членство.

2. Встъпителни вноски от нови членове – м. Юли, Август, Септември и Октомври не се приемат нови членове. От м. Ноември до м. Юни, включително, може да се приемат нови членове, но съответния кандидат заплаща встъпителна вноска равна на броя месеци от 01 Юли до месеца, в който бива утвърден и приет за член на Клуба.

3. Кандидатът за нов член подава CV за разглеждане от целия състав на клуба. Решението на Борда за приемане на нов член се съобщава в Клуба и в 7 дневен срок всеки член има право да възрази. Възражението се отправя до Секретаря на Клуба. След това Бордът решава дали нови член да продължи да идва като гост или да не го приеме в Клуба.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions