Членове

Президент 2023-2024

Пролетка Христова
hristov@rotaryclubsofiacapital.org

 

Секретар 2022-2023

Димитър Мандраджиев
info@rotaryclubsofiacapital.org

Паст-Президент

2022-2023 – Петър Христов
2021-2022 – Костадин Грибачев
2020-2021 – Георги Леков
2019-2020 – Драган Драганов
2018-2019 – Цветелина Маймарова
2017-2018 – Димитър Мандраджиев
2016-2017 – инж. Сотир Немов (чартър президент)
2015-2016 – инж. Сотир Немов (на предварителен клуб)

 

Паст-Секретар

2022-2023 – Димитър Мандраджиев, и.д.
2021-2022 – Димитър Мандраджиев, и.д.
2020-2021 – Василена Пиринска
2019-2020 – Иван Йорданов
2018-2019 – Иван Събев
2017-2018 – Невена Стайкова
2016-2017 – Невена Стайкова
2015-2016 – Росица Сандулова

 

Президент-Елект 2023-24

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2024-2025

Камен Величков

 

Президент-Номини 2024-25

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2025-2026

? ?

?

 

Членове на Борда 2023-24 (елект борд) (13 члена)

Камен Величков – Президент
Пролетка Христова – Паст-Президент
? ? – Президент-Елект
ще бъде избран декември 2023 г. – Президент-Номини
ще бъде избран декември 2023 г. – Вицепрезидент, IT и комуникации
ще бъде избран декември 2023 г.– Секретар
ще бъде избран декември 2023 г. – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
ще бъде избран декември 2023 г. – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
? ? – Председател на Комисия за Фондация Ротари
? ? – Председател на Комисия за връзки с обществеността
? ? – Председател на Комисия за членство
? ? – Председател на Комисия за Професионална служба
? ? – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2023-24 (текущ борд) (13 члена)

Пролетка Христова – Президент
Петър Христов – Паст-Президент
Камен Величков – Президент-Елект
? ? – Президент-Номини
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, IT и комуникации
Димитър Мандраджиев – Секретар
Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Дейвид Айтов – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
? ? – Председател на Комисия за Фондация Ротари
? ? – Председател на Комисия за връзки с обществеността
? ? – Председател на Комисия за членство
? ? – Председател на Комисия за Професионална служба
? ? – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2022-23 (паст-борд) (12 члена)

Петър Христов – Президент
Костадин Грибачев – Паст-Президент
Пролетка Христова – Президент-Елект
Богомила Сепетлиева – Президент-Номини
Димитър Мандраджиев – Секретар, Вицепрезидент, IT и комуникации
Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Стефан Стефанов – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
? ? – Председател на Комисия за Фондация Ротари
? ? – Председател на Комисия за връзки с обществеността
? ? – Председател на Комисия за членство
? ? – Председател на Комисия за Професионална служба
? ? – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2021-22 (11 члена)

Костадин Грибачев – Президент
Георги Леков – Паст-Президент
Петър Христов – Президент-Елект
Пролетка Христова – Президент-Номини
Петър Христов – Вицепрезидент
Славяна Висулчева (до 1 октомври 2021 г.) и.д. Димитър Мандраджиев – Секретар
Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Димитър Мандраджиев – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите, IT и комуникации
Камен Величков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за членство
Костадин Грибачев – Председател на Комисия за Професионална служба
Камен Величков – Председател на Комисия за служба на общността

 

 

Членове на Борда 2020-21 (11 члена)

Георги Леков – Президент
Драган Драганов – Паст-Президент
Костадин Грибачев – Президент-Елект
Петър Христов – Президент-Номини
? ? – Вицепрезидент
Димитър Мандраджиев – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Иван Събев – Церемониалмайстор
Димитър Мандраджиев – IT и комуникации
? ? – Председател на Комисия за клубна служба
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за новите поколения
Славяна Висулчева – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за членство
Костадин Грибачев – Председател на Комисия за Професионална служба
Камен Величков – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2019-20 (9 члена)

Драган Драганов – Президент
Цветелина Маймарова – Паст-Президент
Георги Леков – Президент-Елект
Костадин Грибачев – Президент-Номини (ще бъде избран през ноември 2019 г.)
Иван Събев – Вицепрезидент
Иван Йорданов – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор
Димитър Мандраджиев – IT и комуникации
? ? – Председател на Комисия за клубна служба
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за новите поколения
? ? – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за членство
? ? – Председател на Комисия за Професионална служба
? ? – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2018-19 (14 члена)

Цветелина (Лина) Маймарова – Президент
Димитър Мандраджиев – Паст-Президент и IT и комуникации
Драган Драганов – Президент-Елект
Невена Стайкова – Президент-Номини
Георги Леков – Вицепрезидент
Иван Събев – Секретар
Петър Христов – Ковчежник
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор
Георги Котев – Председател на Комисия за клубна служба
Мариета Василева – Председател на Комисия за новите поколения
Василена Пиренска- Председател на Комисия за Фондация Ротари
Пролетка Христова – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Невена Стайкова – Председател на Комисия за членство
Иван Йорданов – Председател на Комисия за Професионална служба
Камен Величков – Председател на Комисия за служба на общността

 

Членове на Борда 2017-18 (13 члена)

Димитър Мандраджиев – Президент
Сотир Немов – Паст-Президент
Цветелина Маймарова – Президент-Елект
Драган Драганов – Президент-Номини
Георги Минчев – Вицепрезидент
Невена Стайкова – Секретар
Иван Събев – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев (и.д.) – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Георги Леков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Мариета Василева – Председател на Комисия за новите поколения
Биляна Тончева – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

 

Членове на Борда 2016-17 (10 члена)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент-Елект
Цветелина Маймарова – Президент-Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Валентин Вълчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Димитър Димитров – Посланик за международна дейност

 

Членове на Борда 2015-16 (9 члена)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Андрей Стойчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Митко Солаков – Посланик за международна дейност

Комисии (актуално към 01 юли 2022 г.)

Комисия за връзки с обществеността (Церемониал майстор) (4)
Церемониал майстор – председател
Президент на клуба – член
Секретар – член
? ? – член

Комисия за новите поколения
Мариета Василева – председател

Комисия за средствата (Ковчежникът е председател) (3)
Ковчежник – председател
Димитър Мандраджиев – член
? ? – член

Комисия за церемониите (Церемониалмайсторът е председател) (4)
Церемониал майстор – председател
? ? – член
Петър Христов – член
? ? – член

Комисия за клубните проекти (5)
Димитър Мандраджиев – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Ковчежник на клуба – член (задължително)
? ? – член
? ? – член

Комисия за международна дейност (Посланникът за международна дейност е председател) (5)
Камен Величков – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Елект-президент на клуба – член (задължително)
Димитър Мандраджиев – член
? ? – член

Комисия “Съвет на Президентите” (3)
Димитър Мандраджиев – Президент 2017-2018
Костадин Грибачев- Президент 2021-2022
Петър Христов – Президент 2022-2023

Членове (12)

Биляна Тончева – европроекти
Богомила Сепетлиева – помощник-нотариус
Валентина Дочева Шошкова – търговия с хартия и управление на имоти
Дейвид Айтов – финанси
Димитър Мандраджиев – комуникационни канали
Камен Величков – държавна администрация
Костадин Грибачев – хранителна търговия
Николай Пълов – информационни технологии
Петър Христов – финанси и одит
Пролетка Христова – лекар, медицински мениджмънт
Стефан Стефанов – недвижими имоти
Янис Георгиу – химия

Бивши членове на РКСК (45)

Адриана Русенова – журналистика
Ангел Енчев – печатарска дейност (замразен към момента на отписването)
Андрей Стойчев – държавна администрация
Борис Маринов – автобои (няма задължения към клуба)
Валентин Вълчев – здравни дейности  (няма задължения към клуба)
Васил Василев – лекар (СРКСК-ГБ)
Василена Пиринска – културни и технически дейности (няма задължения към клуба)
Галина Коева – търговия (няма задължения към клуба)
Георги Котев – икономика  (няма задължения към клуба)
Георги Калинов – търговия с фармацевтично продукти (СРКСК-ГБ)
Георги Леков – правни дейности (†)  (няма задължения към клуба)
Георги Минчев – филолог
Диляна Здравчева – бизнес развитие
Димитър Димитров – икономика
Димитър Сичанов – местна/държавна представителна власт (замразен към момента на отписването)
Драган Драганов – транспорт (няма задължения към клуба)
Евелина Георгиева – ? – (СРКСК-ГБ)
Емилия Андреева – архитектура – (СРКСК-ГБ)
Зарина Генчева – журналистика (няма задължения към клуба)
Иван Игнатов – производство на козметика (СРКСК-ГБ)
Иван Йорданов – телекомуникации (няма задължения към клуба)
Иван Събев – маркетинг консултантство
Ивелин Михайлов – застраховане (няма задължения към клуба)
Иво Иванов – полиграфия / печатар (СРКСК-ГБ)
Илчо Илчев – икономика (няма задължения към клуба)
Мариета Василева – заложни къщи (няма задължения към клуба)
Малин Бистрин – хотелиерство
Марин Доков – строителство
Марио Траянски – хазарт
Мария Немова – образование (замразен към момента на отписването)
Милена Добрева – библиотекознание и дигитализация
Митко Солаков – търговия (няма задължения към клуба)
Невена Стайкова – правни дейности
Николай Божилов – правни дейности
Николай Маринов – хотелиерство и ресторантьорство (СРКСК-ГБ)
Пламен Георгиев – недвижими имоти
Росица Василева – директор на детска ясла (СРКСК-ГБ)
Росица Сандулова – търговско посредничество
Симеон Маринов – организатор събития и реклама (СРКСК-ГБ)
Славяна Висулчева – социален предприемач
Сотир Немов – търговия с хранителни стоки (замразен към момента на отписването)
Харалампос Стаматопулос – дървопреработка (СРКСК-ГБ)
Цветелин Винчев – държавен одитор (няма задължения към клуба)
Цветелина Маймарова – козметика (няма задължения към клуба)
Юлия Цветанова – билети за пътувания (замразен към момента на отписването)

 

Членовете ни са част от (връзка с повече информация):

 

Бившите ни членове са част от (връзка с повече информация):

„Си комерсиал 7“ ЕООД & DOMA

“Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД и Dr. Derm Professional, EcoSpa, ProfiDerm Professional, Decleor Paris, Beuty Defect Repair Germany, Simone Mahler Paris

 

Процедура за членство

Процедура за ставане на член от взето решение на редовна среща на Борд на РКСК на 19 октомври 2016 г. (извадка от протокол, изпратен на 25 октомври 2016 г. по електронната пощенска групова система):

1. Предварителни минимални посещения за нови членове – 6 формални срещи, 2 културни срещи и 2 неформални срещи. По отношение на кандидатурата на нов член, то Бордът се събира и решава, но решението идва след като гарантът на новия член го предложи на Борд за членство.

2. Встъпителни вноски от нови членове – м. Юли, Август, Септември и Октомври не се приемат нови членове. От м. Ноември до м. Юни, включително, може да се приемат нови членове, но съответния кандидат заплаща встъпителна вноска равна на броя месеци от 01 Юли до месеца, в който бива утвърден и приет за член на Клуба.

3. Кандидатът за нов член подава CV за разглеждане от целия състав на клуба. Решението на Борда за приемане на нов член се съобщава в Клуба и в 7 дневен срок всеки член има право да възрази. Възражението се отправя до Секретаря на Клуба. След това Бордът решава дали нови член да продължи да идва като гост или да не го приеме в Клуба.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions