Членове

Президент 2017-2018

Димитър Мандраджиев
mandradjiev@rotaryclubsofiacapital.org

 

Секретар 2017-2018

Невена Стайкова
staikova@rotaryclubsofiacapital.org

 

Паст-Президент

2016-2017 – инж. Сотир Немов
2015-2016 – инж. Сотир Немов

 

Паст-Секретар

2016-2017 – Невена Стайкова
2015-2016 – Росица Сандулова

 

Президент-Елект 2017-18

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2018-2019
Цветелина Маймарова
maymarova@rotaryclubsofiacapital.org

 

Президент-Номини 2017-18

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2019-2020
Драган Драганов
draganov@rotaryclubsofiacapital.org

 

 

Членове на Борда 2017-18 (13 членове)

Димитър Мандраджиев – Президент
Сотир Немов – Паст-Президент
Цветелина Маймарова – Президент-Елект
Драган Драганов – Президент-Номини
Георги Минчев – Вицепрезидент
Невена Стайкова – Секретар
Иван Събев – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев (и.д.) – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Георги Леков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
Мариета Василева – Председател на Комисия за новите поколения
Биляна Тончева – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2018-19 ЕЛЕКТ (13 членове)

Цветелина Маймарова – Президент
Димитър Мандраджиев – Паст-Президент
Драган Драганов– Президент-Елект
ще бъде избран ноември 2018 г. – Президент-Номини
Георги Леков – Вицепрезидент
Иван Събев – секретар
Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за Фондация Ротари
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за връзки с обществеността
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за новите поколения
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2016-17 (10 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент-Елект
Цветелина Маймарова – Президент-Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Валентин Вълчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Димитър Димитров – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2015-16 (9 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Андрей Стойчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Митко Солаков – Посланик за международна дейност

Комисии

Комисия за връзки с обществеността (Церемониал майстор) (4)
Церемониал майстор – председател
Президент на клуба – член
Секретар – член
Зарина Генчева – член
Комисия за новите поколения
Мариета Василева – председател
Комисия за средствата (Ковчежникът е председател) (3)
Иван Събев – председател
Георги Котев – член
Георги Леков – член
Комисия за церемониите (Церемониалмайсторът е председател) (4)
Костадин Грибачев- председател
Петър Христов – член
Иван Събев – член
Петър Христов – член
Комисия за клубните проекти (5)
Георги Минчев – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Ковчежник на клуба – член (задължително)
Драган Драганов – член
Цветелина Маймарова – член
Комисия за международна дейност (Посланникът за международна дейност е председател) (5)
Камен Величков – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Елект-президент на клуба – член (задължително)
Васил Василев – член
Симеон Марчев – член
Комисия “Съвет на Президентите”
Димитър Мандраджиев – Президент 2017-2018
Цветелина Маймарова – Президент 2018-2019
Драган Драганов – Президент 2019-2020

Членове (28)

Биляна Тончева – европроекти
Васил Василев – лекар (СРКСК-ГБ)
Василена Пиринска – културни и технически дейности
Георги Калинов – търговия с фармацевтично продукти (СРКСК-ГБ)
Георги Котев – икономика
Георги Леков – правни дейности
Георги Минчев – филолог
Димитър Мандраджиев – техника под наем, интернет страници, икономика и политология
Драган Драганов – транспорт
Евелина Георгиева – ? – (СРКСК-ГБ)
Емилия Андреева – архитектура – (СРКСК-ГБ)
Зарина Генчева – журналистика (замразена)
Иван Събев – маркетинг консултантство
Иван Игнатов – производство на козметика (СРКСК-ГБ)
Иван Йорданов – телекомуникации
Иво Иванов – полиграфия / печатар (СРКСК-ГБ)
Камен Величков – държавна администрация
Костадин Грибачев – хранителна търговия
Марин Доков – строителство
Мариета Василева – заложни къщи
Невена Стайкова – правни дейности (замразена)
Нина Митева – застраховане (почетен)
Николай Маринов – хотелиерство и ресторантьорство (СРКСК-ГБ)
Петър Христов – финанси и одит
Пролетка Христова – медицински мениджмънт
Симеон Маринов – организатор събития и реклама (СРКСК-ГБ)
Харалампос Стаматопулос – дървопреработка (СРКСК-ГБ)
Цветелина Маймарова – козметика

Бивши членове на РКСК (19)

Адриана Русенова – журналистика
Ангел Енчев – печатарска дейност (замразен към момента на отписването)
Андрей Стойчев – държавна администрация
Борис Маринов – автобои (няма задължения към клуба)
Валентин Вълчев – здравни дейности  (няма задължения към клуба)
Галина Коева – търговия (няма задължения към клуба)
Димитър Димитров – икономика
Димитър Сичанов – местна/държавна представителна власт (замразен към момента на отписването)
Ивелин Михайлов – застраховане (няма задължения към клуба)
Илчо Илчев – икономика (няма задължения към клуба)
Малин Бистрин – хотелиерство
Марио Траянски – хазарт
Мария Немова – образование (замразен към момента на отписването)
Митко Солаков – търговия (няма задължения към клуба)
Николай Божилов – правни дейности
Росица Василева –  директор на детска ясла (СРКСК-ГБ)
Росица Сандулова – търговско посредничество
Сотир Немов – търговия с хранителни стоки (замразен към момента на отписването)
Юлия Цветанова – билети за пътувания (замразен към момента на отписването)

 

Членовете ни са част от (връзка с повече информация):

“Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД и Dr. Derm Professional, EcoSpa, ProfiDerm Professional, Decleor Paris, Beuty Defect Repair Germany, Simone Mahler Paris

Бившите ни членове са част от (връзка с повече информация):

„Си комерсиал 7“ ЕООД & DOMA

 

Процедура за членство

Процедура за ставане на член от взето решение на редовна среща на Борд на РКСК на 19 октомври 2016 г. (извадка от протокол, изпратен на 25 октомври 2016 г. по електронната пощенска групова система):

1. Предварителни минимални посещения за нови членове – 6 формални срещи, 2 културни срещи и 2 неформални срещи. По отношение на кандидатурата на нов член, то Бордът се събира и решава, но решението идва след като гарантът на новия член го предложи на Борд за членство.

2. Встъпителни вноски от нови членове – м. Юли, Август, Септември и Октомври не се приемат нови членове. От м. Ноември до м. Юни, включително, може да се приемат нови членове, но съответния кандидат заплаща встъпителна вноска равна на броя месеци от 01 Юли до месеца, в който бива утвърден и приет за член на Клуба.

3. Кандидатът за нов член подава CV за разглеждане от целия състав на клуба. Решението на Борда за приемане на нов член се съобщава в Клуба и в 7 дневен срок всеки член има право да възрази. Възражението се отправя до Секретаря на Клуба. След това Бордът решава дали нови член да продължи да идва като гост или да не го приеме в Клуба.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions