Дарения

deinost-darenieРотари клуб София Капитал регулярно осъществява финансови и материални дарения за социални групи и общества, които имат нужди за обезпечаване. Тази дейност е на регулярен принцип и се осъществява по 3 възможни начини – от самия клуб, от подпомагане на дейността на друг клуб или организация или лично от нашите членове в качеството им на граждани или като част от фирми и организации.

Повече за нашите дарения, в хронологичен ред, можете да научите тук:

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions