Служба на обществото

deinost-communityРотари клуб София Капитал служи на обществото по различни начини. Членовете поотделно в своя личен, професионален и обществен живот спазват етиката и морала на Ротари, като допринасят към различните групи, в които осъществяват своите действия. Активностите са в посока на удовлетворяването на нуждите на различните групи по метод за устойчивост и себеподдръжка.

Повече за нашите дейности, в хронологичен ред, можете да научите тук:

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions