(ДЕК 10) Дарение по програма “Дигитално и интерактивно образование” за 83-то ОУ Елин Пелин в кв. Панчарево

Ротари клуб София Капитал продължава успешното си и дългосрочно сътрудничество с 83-то ОУ Елин Пелин в кв. Панчарево в посока на проекта “Дигитално и интерактивно образование”. Проектът първоначално включи осигуряване на 2 бр. екрани, 2 бр. лаптопи, 4 USB хъба, 21 бр. специализирани компютърни мишки, 2 броя лицензи за интерактивни учебни системи от българската фирма Енвижън. Дългосрочният проект “Дигитално интерактивно образование” изисква и поддръжката, чрез поемане на разходите по годишните лицензи, които са необходими за правилното функциониране. Съвместната работа с училището ще продължи и в разширяване на ползотворните дейности.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions