(ЮНИ 27) Заключителни думи за 2017-2018 Ротари година от президента Димитър Мандраджиев

Уважаеми приятели членове и гости на Ротари клуб София Капитал, благодаря Ви, че заедно извървяхме още по-успешна Ротари година 2017-2018. Нашето движение напред и нагоре беше съпътствано с множество предизвикателства, които трябваше да разгледаме като възможност, за да можеше да осъществим още по-добре начертания от всички нас план за развитие и утвърждаване на Ротари клуб София Капитал през настоящата година в контекста на голямата картинка на времето.

Нашите Ротариански цели отново бяха водещи, а приоритетите, които заедно начертахме и осъществихме, ни спомогнаха да се доближим още по-близо до дадените завети. В конкретно съотношение можем да се похвалим, че имахме една тематично-балансирана година, насочена в посока на 2 основни сфери на развитие на Клуба – създаване, развиване и утвърждаване на устойчивост и хармония на и в самия Клуб от една страна, а от друга разгръщане на дейности в посока на проекти и каузи за българското и международно гражданско общество. Съумяхме за 52 седмици да проведем 52 редовни срещи, като има знак за равенство между броя съвместни срещи с други клубове, броя формални срещи на самия РКСК, броя културни срещи, броя неформални срещи и броя закрити срещи само за членове на РКСК.

На съвместните и формалните срещи имахме удоволствието и честта да ни гостуват 16 гост-лектори (от общо 33 към днешна дата от 8 май 2015 г.). Тематиките, които искахме да обсъдим засягаха актуални въпроси на българското общество в сферата на образованието, културата, научните дейности, здравето, предприемачеството, европейските програми, недвижимите имоти, благотворителността, сигурността, гражданския ред, масонството, тамплиерство, езотериката, спорта, историята, международните отношения с българските диаспори, кредитния рейтинг и др. На всяка среща се раждаха нови идеи за проекти и инициативи, като съм сигурен, че част от тях ще бъдат реализирани през следващия мандат.

Освен описаните по-горе срещи, част от нашите дейности включваха и 6 на брой събития от национално, регионално и градско естество. Трябва да отбележим, че благодарение на желанието на членовете на РК София Капитал и на останалите Софийски клубове, то Президентите на клубовете, в съответствие с приетия дух за разбирателство и единни действия в Съвета на Президентите на Софийските Ротари клубове, съумяхме да намерим работещ механизъм за обединени действия по основните събития за Ротарианската година. Не липсваха разбира се моменти на дискусии, които доведоха до още по-качествени решения – това доказва, че аргументираните дискусии с ред и правила водят до неочаквано добри резултати, а това е добро дошло за синергията, която искаме да има между членовете на клубовете.

Членовете на РК София Капитал, също така имаха възможността да имат предвидимост на програмата, а също и да създадат механизмите за работа по отношение на вътрешно-клубния живот, но и по отношение на подготовката и изпълнението на даден проект, инициатива, събитие и друг вид дейност. Вече има ясни протоколи за действие при дадена ситуация или идея за проект.

По отношение на проектите и инициативите от страна на РК София Капитал, то през годината имаше няколко важни момента. Едно от събитията беше 15тия ежегоден фолклорен конкурс-концерт “Български фолклор”, за който РК София Капитал спомогна основно и категорично подкрепи нуждите на организаторите от Ротарак клуб София. Друг проект беше осигуряването на конфигурации за дигитално мултимедийно обучение в кв. Панчарево на гр. София, което беше пилотен проект на РК София Капитал, който вече като успешен такъв е взето решение, че ще бъде продължен. Към вече създадената програма “Дигитално образование” вече се случиха дарения на над 40 броя компютърни конфигурации в няколко локации в гр. София. Друг проект беше дарението за литература във Врачанския затвор, като по този начин се показва желание за помощ при реабилитирането на осъдените лица. Още един проект беше даряването на мартеници ни всички членове на Софийските Ротари клубове от страна на РК София Капитал. През пролетта членове на РК София Капитал и самия клуб направиха дарения за наградния фонд на колоездачното състезание за купа “Долчини”. Подкрепихме каузата на РК София Балкан с клубно дарение на връх техния 15 рожден ден. Подкрепихме дистриктни и зонални събития на Дистрикт 2482 с клубни дарения. Малко преди настоящия мандат изпратихме отворено писмо покана до всички Ротаракт клубове, които желаят да потърсят финансиране и подкрепа за техните събития. Такива имаше през годината, които ние подкрепихме.

РК София Капитал беше основен организатор или съорганизатор на няколко тематични събития през настоящата година. Започнахме с Ротарианския Класически Градински Бал в р-т Лебед на брега на ез. Панчарево, преминахме успешно през състезанията в турнирите по игрите “Ккешфлоу”, “Монополи”, “Не се сърди човече” и “Класическа табла”. Съорганизирахме Коледния Бал на Софийските Ротари клубове – едно събитие показало единността на Софийските Ротари клубове. Организирахме Коледния Маскен Бал в резиденция Тера. Имахме възможността на 23 февруари да отбележим рождения ден на Ротари Интернешънъл съвместно с всички Софийски Ротари клубове. Участвахме на ежегодната конференция на Дистрикт 2482 в Русе, където организаторите поставиха летвата още по-високо и гостоприемството беше на завидно ниво. Накрая на годината съвместните дейности на Софийските Ротари клубове допринесоха за чудното тържество с церемонията по встъпването в длъжност на новите бордове. 

Не липсваха и пътувания и посещения в други клубове. Нашият клуб и членовете му през настоящата година посетиха Ротари клубове в София (10 клуба), Ботевград, Самоков, Шумен, Русе, Велико Търново, Поморие, Бургас, Берлин, Адис Абеба, Франкфурт на Майн, Найроби, САЩ, Токио. Имахме над 300 гости за цялата година – членове на Ротари и евентуални бъдещи такива. За част от тази дейност спомага сайтът и Facebook страницата на РК София Капитал, които се посещават редовно от над 30 000 уникални потребители от България и света. Изпълняването на заложените идеи в класификатора на РИ допринася също в посока на активна вътрешно-държавна, но и външно-международна дейност, за която се надяваме резултатите да не закъснеят.

В личен план, в нашия клуб се родиха няколко бебета, като по този начин ние работим за създаване във времето на Интеракт клуб. Разбира се имаме желанието и за Ротаракт програма, която да започнем, като за целта се работи все още и се надявам и това да се случи в близко бъдеще. За момента работим активно по създаването на устойчивост в нашия Сателитен РК София Капитал в кв. Горна Баня, като там предстои още енергия и ресурс да бъде осигурен с дългосрочната цел за създаването на РК Горна Баня.

Финансовата рамка и материалната база на РК София Капитал се развиха още и станаха още по-устойчиви и надеждни. Разбира се имаме още по какво да работим, но има и желание много от заложените ангажименти да бъдат осъществени от страна на приятелите. 

Завършвам с това, че благодаря на всички приятели членове на РК София Капитал за доверието, подкрепата и работата, която извършихме заедно. Благодаря също и на всички гост-лектори за това, че имахме честта да обсъдим с тях интересни неща от тяхната професионална и лична дейност. Изказвам личната и клубна благодарност на всички Ротари клубове в Дистрикт 2482 и отвъд него, както и на членовете  и президентите и секретарите им за работата, която заедно свършихме. Поднасям специални благодарности на екипа на Дистрикт 2482 за напътствията и постоянната чудна работа, която извършват в полза на Ротари идеята. Благодаря на всички спонсори, партньори и гости неротарианци, които подкрепиха дейността на РК София Капитал. Ние всички още веднъж показахме, че там където се съберат индивиди в група, то може много повече да бъде свършено. Аз ще продължа да бъда с всички вас в подкрепа на хуманитарните идеи на Ротари.

Ваш в Ротари,

Димитър Мандраджиев

Президент на РК София Капитал 2017-2018

 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions