(ЮНИ 20) Събрание на борда и закрита среща (+ГАЛ)

Днес Ротари клуб София Капитал проведе борд среща, а в последствие и закрита среща само за членовете на клуба. На събранието на Борда на клуба бяха взети решения за предстоящи проекти, отчети за изминали събития, срещи с други клубове. Също така бяха потвърдени условията за членство в клуба, както и проекти, по които вече се работи. Беше разискана евентуална дейност по нови проекти. Беше отчетена работата по инициативата за Сателитен Ротари клуб София Капитал в Горна Баня. Даден бе отчет за финансовото състояние на Клуба за изминалия период от 12 месеца, като беше направен разчет за очакваните приходи и разходи. С цел икономия на средства и насочването им в друга посока (проекти), то тази среща на клуба, а така също и последните 3 (март, април и май) се провеждат в офиси на приятели. Текущата среща беше в офиса на церемониал-майстора на Клуба приятелят Костадин Грибачев.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions