(ЮЛИ 30) Създава се Сателитен Ротари клуб София Капитал – Горна Баня

Днес беше дадено началото на създаването на Сателитен Ротари клуб София Капитал – Горна Баня със спонсор Ротари клуб София Капитал. Инициативната група отговаря на изискванията на правилника и Конституцията на Ротари Интернешънъл и приготовленията са в синхрон и утвърдени с представители на Дистиркт 2482. Инициативната група няма Ротари опит и съответно стават членове на Ротари клуб София Капитал с цел обучение и постепенно прерастване на сателитния клуб в пълноправен такъв.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions