(ЯНУ 17) Посещение на ДГ Емил Коцев на среща 29 и нов член (+ГАЛ)

Днес членовете на Ротари клуб София Капитал проведоха своята среща номер 29 за Ротарианската година 2017-2018 като тя беше под формата на клубна асамблея. В нея специално участие взе Гуверньорът на Дистрикт 2482 (Ротари България) приятелят Емил Коцев (РК Русе). Също така гости на събитието бяха Паст-Дистрикт-Гуверньор приятелката Нина Митева (РК Плевен Центрум) и Асистент-Дистрикт-Гуверньор приятелят Константин Янакиев (РК Сердика). Срещата протече в 2 части – първо среща на Борда на Клуба с ДГ и втора част среща на целия клуб с ДГ. По време на срещата на Борда на Клуба с ДГ се разбра, че Ротари клуб София Капитал е минал 99% от заложените 20 цели в системата на Ротари клуб Централ до момента за настоящата година. Също така се разясниха някои от положителните и слабите страни на клуба и се взеха предвид съветите на ДГ. Втората част протече със стъпително слово-приветствие на Президента на Клуба приятелят Димитър Мандраджиев и в последствие всеки в залата се представи. Дистрикт-Гуверньора представи темата на годината, а така също и неговите приоритети в посока на постигането на заложените цели в темата. Бяха обсъдени успешно завършилите проекти, а така също и беше дадено информация за текущите такива. ДГ беше запознат с дейността по направлението на Сателитния РКСК в Горна Баня и неговите дейности. Обърна се внимание и започналата работа по подготовка на влагане в действие на програмите Интеракт и Ротаракт с времеви хоризонт за изпълнение до 3 години. Бяха обсъдени дейности, които ще бъдат разработени като Глобални и Дистриктни проекти и подкрепа за Фондация Ротари. Един от важните моменти на срещата бяха двете изненади за 2мата Дистрикт Гуверньори. Първата изненада беше за приятелката Нина Митева беше обявена за почетен член на РКСК, за заслуги при подготвянето, създаването, развитието и утвърждаването на Клуба. Решението е на база предложение, отправено от Съвета на Президентите на Клуба и с потвърдено решение от Общото събрание. Втората изненадата беше за действащия ДГ приятелят Емил Коцев като в знак на подкрепа и приятелство в нелекото битие между черното и бялото (какъвто всъщност е живота), то му беше връчена специална футболна топка (черно бяла) с подписите на клубните членове. Важно е да се отбележи, че РКСК съумя да разбере, че любимият отбор на приятелят Емил е Манчестър Юнайтед и съответно топката беше с логото на този клуб. Вечерта започна в 19 ч. и приключи с празнична наздравица в 22:30 ч.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions