(НОЕ 25) Избори 2020 г. в РКСК

Днес Ротари клуб София Капитал се събра на редовна ЗАКРИТА среща с цел провеждане на избори за Президент 2022-2023 по-конкретно Президент Номини (Елект през 2021-2022 да служи като Президент през 2022-2023) и Борд членове 2021-2022. Срещата беше във виртуалното пространство, посредством интернет платформата ZOOM.На проведените избори беше избран Борд в с следния състав, като той ще работи с Президента-Елект – приятеля Костадин Грибачев и се състои от:

 • Костадин Грибачев – Президент
 • Георги Леков – Паст-Президент
 • Петър Христов – Президент-Елект
 • ще бъде избран ноември 2021 г. – Президент-Номини
 • Петър Христов – Вицепрезидент
 • Славяна Висулчева – Секретар
 • Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
 • Димитър Мандраджиев – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
 • Георги Леков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
 • Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
 • ще бъде посочен през юни 2021 г. – Председател на Комисия за новите поколения
 • Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
 • Камен Величков – Посланик за международна дейност
Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions