Членски внос

_5829619За отчетност, прозрачност и удобство, членският внос (фиксиран с решение в момента на 60 лв/месечно, като по изключение по време на ситуацията с КоВиЗ 2019 е намален на 50%) може да бъде внесен по следната банкова сметка:

IBAN: BG12UNCR70001523484861
БАНКА: Уникредит Булбанк
ТИТУЛЯР: Сдружение “Ротари клуб София Капитал”
ОСНОВАНИЕ: чл. вн. ММ.ГГГГ-ММ.ГГГГ

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions