Членски внос

_5829619За отчетност, прозрачност и удобство, членският внос (фиксиран с решение в момента на 60 лв/месечно) може да бъде внесен по следната банкова сметка:

IBAN: BG61STSA93000010459860
БАНКА: Банка ДСК
ТИТУЛЯР: Димитър Мандраджиев (президент 2017-2018)
ОСНОВАНИЕ: членски внос РКСК

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions