Членски внос

_5829619За отчетност, прозрачност и удобство, членският внос (фиксиран с решение в момента на 60 лв/месечно) може да бъде внесен по следната банкова сметка:

IBAN: BG58TTBB94001526634812
БАНКА: Société Générale Expressbank
ТИТУЛЯР: Петър Христов (ковчежник 2018-2019)
ОСНОВАНИЕ: членски внос РКСК

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions