(АПР 20) Редовна среща 33 – само за членове

Днес Ротари клуб София Капитал проведе своята среща номер 33 като тя беше ЗАТВОРЕНА среща (закрита за нечленове на Клуба). Срещата имаше характер на неофициална вечеря, с цел изясняване на действия по съпътстващите текущи проекти, както и по подготовката на няколко други такива. Срещата се състоя в р-т Лебед.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions