(ЮНИ 01) Редовна среща 38

Днес Ротари клуб София Капитал проведе своята среща номер 38 като тя беше ОТКРИТА среща (открита за нечленове на Клуба). Срещата имаше характер на неофициална вечеря, с цел изясняване на действия по съпътстващите текущи проекти, както и по подготовката на няколко други такива. Срещата се състоя в р-т Лебед.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions