(ЮНИ 07) Среща за 70 годишния юбилей на Цвятко Кадийски (+ГАЛ) (+ВИД)

Днес, членове и представители на всички Ротари клубове в София се събраха на съвместна среща инициирана от Ротари клуб София Център, за да споделят и покажат своята подкрепа, уважение и най-вече приятелско отношение към приятеля инж. Цвятко Кадийски. Цвятко е известен в средите на българското ротарианство като “Историкът на Ротари България”, поради факта, че съхранява, попълва и открива още и още източници, разказващи ни за времената след 1933 г., когато е създаден първия Ротари клуб в България, а именно РК София. На срещата, организирана в хотел Рамада, се събраха около 100 приятели, които имаха задоволството да изслушат поредната интересна лекция от страна на нашия приятел инж. Кадийски. Той разказа за “капиталистите” (предприемчивите икономически активни членове) на Ротари в България след началото на идеята. Внесе светлина по отношение на редица личности и техните взаимоотношения, а също така отправи и апел към днешните членове да работят още по-единно за България и нейните граждани.

Също така по време на вечерта наши скъпи гости бяха представителния екип от служители на Народния театър “Иван Вазов” за връзки с обществеността, предвождан от г-жа Катя Попчева, директор Маркетинг на институцията. Те поканиха приятелите на събития, част от календара на най-стария театър в България през това лято. Припомняме, че Ротари клуб София Капитал подкрепя дейността на Народния театър “Иван Вазов” с различни жестове.

Наши скъпи гости бяха и представители на Ротарианския корпус на мира, работещ за интеграцията на представители на ромските общества, населяващи кв. Факултета. Те бяха дошли да засвидетелстват благодарността си по отношение на обучението и подкрепата, която получават от различни представители на Ротари в България по отношение на техния професионален живот и развитие.

Видео:

Галерия:

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions