(ЯНУ 25) Среща на Президента с Президент-Елект на РКСК

Днес се състоя среща между текущия действащ Президент на Ротари клуб София Капитал приятелят Димитър Мандраджиев и избрания за следващата година (Президент-Елект) приятелката Цветелина Маймарова. Идеята на този тип срещи между действащ президент и елект-президент е да се постави началото на традиция на приемственост между президентите на Клуба, за да може по-успешно да се реализира хармония във всички аспекти между приятелите в Клуба и дейността му. Срещата се състоя след регулярното месечно събиране на Съвета на Президентите на Софийските Ротари клубове. 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions