(ЯНУ 25-28) РК София Капитал подкрепи Европейската среща на Ротаракт в София

РК София Капитал подкрепи Европейската среща на Ротаракт в София, между 25 и 28 януари 2024 година. Европейската среща на Ротаракт клубовете събра на едно място ротарактори и ротарианци от Европа и света, да обменят идеи, да създадат приятелства и партньорства. Програмата включи вдъхновяващи лектори, интерактивни работилници и възможност за споделяне на опит и контакти, които дадоха възможност на участниците да станат инициатори на промяната в своите общности. Но най-важното предизвикателство пред участниците бе да е се включат в социалния проект #OneStepCloser. Това е отражение на желанието на ротаракторите в България да продължат да работят за повишаване на информираността относно даряването на стволови клетки. Тази инициатива бе прегърната от общността ни през миналата 2022 година и бяха организирани множество локални инициативи, чрез които достигнахме до хората и им разказахме за смисъла зад включването в Българския регистър за потенциални донори на стволови клетки и костен мозък. Стволовите клетки са единствена възможност за пълно излекуване на някои тежки заболявания като левкемия. Те се изолират напълно успешно от периферна венозна кръв, а дарението много прилича на стандартното кръводаряване. Около даряването на стволови клетки витаят различни митове и поради това процедурата не е популярна. 

Приложени са пакетите за спонсорство, за да послужат за архивна отправна точка. От страна РК София Капитал подкрепата беше, чрез даряване на намаление от фирмата на нашия приятел и паст-президент г-н Димитър Мандраджиев – Мултивизия, които осигуриха техническото обезпечаване на събитието.

Файл 1 и Файл  2

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions