(ЯНУ 03) Послание от президента на клуба г-н Димитър Мандраджиев

Послание от президента на Ротари клуб София Капитал за 2017-2018 г-н Димитър Мандраджиев по случай преполовяване на Ротарианската година. 

.

.

.

Приятели, днес преполовяваме Ротарианската година по отношение на брой срещи. Както знаете, днес нямаме среща, а тя ще се състои в събота на 6 януари 2018 г. Във връзка с преполовяването на календара статистиката сочи, че сме имали 26 седмици, в които сме се срещнали минимум по 1 път. Фактичексата ситуация още повече говори за себе си от гледната точка на това, че сме имали 47 събития – наши, съвместни или посетени от 1 юли 2017 г. до момента. В тази връзка отправям поздравления до всички вас за ентусиазма, желанието, любовта и най-вече активността, която се оказва високо-ефективна и това е видимо от нашите проекти, инициативи и желанието, с което вече се събираме в сряда или в други дни в Лебеда или на други места. Идеята да сме си взаимнополезни сработи и клубното ядро расте постоянно от нови приятели, които стават част от задругата на София Капитал. Ние вече изграждаме устойчив капитал – капиталът на идеи вече е капитал от хора, които създават добавено стойност, чрез взаимните си усилия и работа, а оттам още повече капиталът във всяко измерение се увеличава за целия клуб. Разбира се има приятели, които тепърва ще разгърнат своя потенция, което става постепенно и в синхрон с времето, промените на обществените нагласи и разбира се насоките, по които се движи нашият Капитал – ние, членовете на Ротари клуб София Капитал. Поздравявам всички вас за тази работа до тук, която извършихме по времето на Сотир, през изминалото полугодие и сега ще работим през текущото, за да може Лина и Драго да разгърнат своя потенциал през идващата нова Ротарианска година след 1 юли 2018 г. В тази връзка с Лина и Драго сме се разбрали за среща, на която да се начертае програмата на Лина, която тя като президент иска да има в нейната година. Разбира се приемствеността ме задължава, но от собствено желание за успешно продължение съм помолил Лина и Драго да направим това, за да има устойчивост нашият клуб. Следва да стане ясно, че по въпросите за брандирането, представянето и изготвянето на материали, чрез които да се запознава клуба се работи от много от членовете. Също така както знаете ще се дигитализират нашите срещи в реално време, чрез онлайн излъчване с възможност за обратна връзка от страна на членовете, които не са налични в залата на срещата ни. Всичко това е възможно защото всички правят по нещо за този клуб. Нормално е да има приятели, които в даден период, пък било то 1 година са ангажирани с други неща, но се надявам и те да се активизират – дори поне на тема финансови задължения.

Поздравявам ви и ви благодаря за гласуваното доверие да имам честа и удоволствието да работя с вас и да служа на клуба в период от 365 дни като Президент. Изминаха около 185. За някои клубове 47 събития (колкото ние имаме за полугодие) е работата им за 1 или 2 или дори 3 години общо. Нас това не ни успокоява, а ни подсказва, че явно се справят добре щом като не им се налага да има повече събития. Ние още имаме работа, която да извършим, за да може колелото да се завърти във всеки аспект. Тепърва ще дойдат дните, в които ще се работи по големи проекти за по 50-100-150-200 хиляди лева, долари или евро по линия на Фондация Ротари. Тепърва ще дойдат дните да работим за създаване на Ротаракт и Интеракт клубове в нашето семейство на РК София Капитал. Тепърва ще дойдат дните да имаме реални побратимявания и делегации от по 10 човека на събития (както бяхме на Тамплиерския бал например). Тепърва ще имаме срещи с по 100-150 души, които ще бъдат не съвместни, а нормални наши срещи. Тепърва ще имаме клуб, който ще е спонсор на Ротари клуб Горна Баня и други. Тепърва ще имаме време да мислим по идеите на приятеля Иван Събев и други за създаване на фонд – материален, сграден и друг, който да е на устойчива самоиздръжка… всичко това са идеи, които тепърва ще се реализират от всички нас ЗАЕДНО… Виждам всички вас в следващите 10-20-30 години как ще поемете различни позиции и разбира се позицията на президент, която иска най-много – не толкова финанси, колкото време, желание и умения. А успешният президент е благодарение на успешния клуб, който го правят успешните приятели. Благодаря ви, че сме успешни вече половин година. От тук насетне продължаваме да работим по предварително начертаната програма, за да може и следващите години да са още по-успешни.

Напред и нагоре!

Димитър Мандраджиев

президент 2017-2018

Ротари клуб София Капитал

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions