(СЕП 21) Обедна среща на президентите на Софийските Ротари клубове

Днес се проведе ежемесечната обедна среща на президентите на Софийските Ротари клубове в р-т НОА +359. От страна на Ротари клуб София Капитал бяха президентът Костадин Грибачев и церемониал-майсторът паст-президент Димитър Мандраджиев. Присъстваха представители на почти всички клубове. Бяха взети решения за иницииране на съвместни срещи между клубовете и поне веднъж месечно да се прави съвместна обща среща на всички Софийски Ротари клубове. Първата такава ще бъде на 19 октомври 2021 г. Очаквайте подробности скоро!

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions