(ОКТ 19) Закрита среща и борд среща

Днес Ротари клуб София Капитал проведе борд среща, а в последствие и закрита среща само за членовете на клуба. На събранието на Борда на клуба бяха взети решение за предстоящи проекти, изминали събития, отчитане, срещи с други клубове. Също така бяха потвърдени условията за членство в клуба, както и проекти, по които вече се работи.

.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions