(ЯНУ 09) Събрание на борда и закрита среща

Днес Ротари клуб София Капитал проведе борд среща, а в последствие и закрита среща само за членовете на клуба. На събранието на Борда на клуба бяха взети решения за предстоящи проекти, отчети за изминали събития, срещи с други клубове. Също така бяха потвърдени условията за членство в клуба, както и проекти, по които вече се работи. Беше разискана евентуална дейност по нови проекти. Беше отчетено прекратяването на съществуването на Сателитен Ротари клуб София Капитал в Горна Баня. Даден бе отчет за финансовото състояние на Клуба за изминалия период от 12 месеца, като беше направен разчет за очакваните приходи и разходи.  Текущата среща беше в офиса на церемониал-майстора на Клуба приятеля Костадин Грибачев. Нашият скъп приятел посланик Камен Величков също взе участие и представи знамена на няколко клуба, които е посетил през периода на задграничната му работа за последните 6 месеца.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions