(ОКТ 02) Среща между РКСК и Народния театър “Иван Вазов”

Днес паст-президента на Ротари клуб София Капитал приятелят Димитър Мандраджиев се срещна с ръководството на Народен театър “Иван Вазов” във връзка с желанието на двете страни да задълбочат взаимното си сътрудничество. Подкрепата, която се оказва през последните 3 години на НТ “Иван Вазов” от страна на РКСК беше подчертано, че е била изключително ценна от страна на Театъра. Бяха разискани допълнителни варианти за взаимодействие и подкрепа на дейностите на Театъра. Подготвят се проекти за даряване на боя, а така също и допълнително финансово подпомагане на дейността на Народния тетаър. На снимката може да видите приятелят Димитър Мандраджиев заедно с директора за връзки с обществеността г-жа Катерина Михайлова-Попчева. 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions