(НОЕ 24) Среща 21 на РКСК за 2021/2022 (+ВИД)

Ротари клуб София Капитал проведе 21та си среща за 2021-2022 Ротари година днес. Срещата беше във виртуална среда. Гост лектор беше г-жа Василка Николова, автор на книгата „Клеймото на гения“. Лекцията беше посетена и гледана онлайн от гости и членове на други Ротари клубове.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/KoEWlJGrBhA” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions