(НОЕ 19) Семинар на Фондация Ротари (+ГАЛ)

На 19.11.2016 г. нашият приятел Георги Леков, директор на клубна комисия за Фондация Ротари, взе участие от името на РКСК в Дистриктния семинар на Фондация Ротари, който се проведе в гр. Севлиево (18.11.2016 г – 20.11.2016 г.). В тази връзка по случай 100 години Фондация Ротари, 111 години Ротари Интернешънал, 15 години Ротари Севлиево, ние от РКСК оставихме още една следа в полза на хората, като се включихме в инициативата за създаване на „Алея на Ротари” в град Севлиево и заплатихме 80 лева за едно от стоте дървета, които ще бъдат засадени в парк „Казармите” гр. Севлиево с идея символично да се отбележат 100 години от създаването на Фондация Ротари.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions