(НОЕ 15) Избори 2017 г. в РКСК (+ГАЛ)

Днес 15 ноември 2017 г., Ротари клуб София Капитал се събра на редовна ЗАКРИТА среща с цел провеждане на избори за Президент 2019-2020 по-конкретно Президент Номини (Елект през 2018-2019 да служи като Президент през 2019-2020) и Борд членове 2018-2019. На срещата присъстваха множество членове, които изпяха 2та химна, както и се хванаха за ръце по време на изпълнението им. На проведените избори беше избран Борд в с следния състав, като той ще работи с Президента-Елект – приятеля Цветелина Маймарова и се състои от:

 • Цветелина Маймарова – Президент 2018-2019 (текущ Президент-Елект)
 • Димитър Мандраджиев – Паст-Президент 2018-2019 (текущ Президент)
 • Драган Драганов– Президент-Елект 2018-2019 (Текущ Президент-Номини)
 • ще бъде избран ноември 2018 г. – Президент-Номини
 • Георги Леков – Вицепрезидент 2018-2019
 • Иван Събев – Иван Събев 2018-2019
 • Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата 2018-2019
 • Костадин Грибачев – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите 2018-2019
 • ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за Фондация Ротари
 • ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за връзки с обществеността
 • ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за новите поколения
 • ще бъде посочен през юни 2018 г. – Посланик за местна и държавна власт
 • Камен Величков – Посланик за международна дейност

 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions