(МАЙ 16) Събрание на борда и закрита среща (+ГАЛ)

Днес Ротари клуб София Капитал проведе борд среща, а в последствие и закрита среща само за членовете на клуба. На събранието на Борда на клуба бяха взети решения за предстоящи проекти, отчети за изминали събития, срещи с други клубове. Също така бяха потвърдени условията за членство в клуба, както и проекти, по които вече се работи. Беше разискана евентуална дейност по нови проекти. Беше отчетена работата по инициативата за Сателитен Ротари клуб София Капитал в Горна Баня. Даден бе отчет за финансовото състояние на Клуба за изминалия период от 11 месеца и за текущото 4то тримесечие, като беше направен разчет за очакваните приходи и разходи. Беше обърнато внимание на липсата на съществен фондонабирателен проект, както и финансирането на материалната база на клуба през текущата година, но въпреки това се отчете успешната работа по няколко проекта, които са реализирани и такива, които предстоят да бъдат реализирани. С цел икономия на средства и насочването им в друга посока (проекти), то тази среща на клуба, а така също и последните 2 и следващата 1 среща на борда (март, април и юни) се провеждат в офиси на приятели. Текущата среща беше в офиса на елект-президента на Клуба приятелката Лина Маймарова. Следващата закрита среща и борд ще се проведе в зала Ротари на Сателитния Ротари клуб София Капитал в Горна Баня.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions