(МАР 25) РКСК и С-РКСК-ГБ на ПЕТС 2018 в Поморие (+ГАЛ)

От 23 до 25 март в гр. Поморие се проведе ПЕТС 2018 на Ротари България, дистрикт 2482 за обучение на президент елект, секретари и семинар на Ротари фондация. От Ротари Клуб София-Капитал присъстваха и бяха сертифицирани приятелите: Цветелина Маймарова елект президент, Иван Събев елект секретар. От Сателитен клуб Горна Баня към Ротари Клуб София-Капитал бяха обучени: Иво Иванов – председател, Иван Игнатов – ковчежник и Симеон Марчев – секретар. Клубът бе успешно сертифициран за участие в обучение на Фондация Ротари и ще има възможност да кандидатства в програми за дистриктни финансиране и грантове. Елект дистрикт гуверньора – Веселин Димитров, обяви мотото за Ротарианска година 2018-2019 “Бъди вдъхновението”. Вдъхновяващи истории за пресъздаването на Ротари в България след 90 г. разказа приятелят, Симеон Кондов, РК Банско-Разлог. Обсъдиха се и се обмениха идеи за сътрудничество между клубовете от София и страната, начертаха се основни рамки и перспективи на взаимодействия в шестте зони на фокус на Фондация Ротари. Получихме награда за активно участие в ПЕТС-а. Изградихме нови и подновихме стари контакти, работихме, учихме и се забавлявахме заедно.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions