(МАР 14) Среща 37 с гост-лектор Ирена Димитрова от СО (+ГАЛ)

Днес, Ротари клуб София Капитал проведе своята 37ма поредна среща за Ротари годината 2017-2018, която се състоя в р-т Лебед в кв. Панчарево до едноименното езеро. Срещата беше посетена от множество приятели от клуба, а така също и от други клубове (РК София Балкан) и гости неротарианци. На срещата имахме удоволствието и честта да приветстваме гост-лектор в лицето на д-р Ирена Димитрова в качеството й на директор на дирекция “ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” на Столична община. Темата на изложението на гост-лектора беше с цел запознаване на събралите се членове и гости с дейността на дирекцията и успехите от последните години на Дирекцията. Изложението продължи около 50 минути и последваха още 30 с въпроси и отговори от страна на събралите се приятели. Накрая Президентът на Ротари клуб София Капитал приятелят Димитър Мандраджиев връчи специално клубно клубно флагче на гост-лектора. От своя страна той получи сребърна значка с герба на гр. София, а така също и множество книги и рекламни материали за древна София.

Галерия:

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions