(МАР 13) Членове на Ротари се срещнаха с представители на ЕС

Повече от 240 членове на Ротари и други гости се събраха на специално събитие в Брюксел, Белгия, за среща с представители  на Европейския съюз с цел разглеждане на възможността Ротари и Европейския съюз да работят заедно за постигане на мир в света.

Срещата е първата по рода си в Европейския съюз (ЕС) и е по подобие на традиционния Ден на Ротари в Организацията на обединените нации. Членове на Ротари, служители на ЕС, както и бизнес лидери в двучасов разговор обсъдиха как и колко бизнес -организации на гражданското общество, като Ротари, могат да работят с ЕС за постигане Целите за устойчиво развитие на ООН и изграждане на мирно и стабилно общество.

Франсоаз Тюлкенс, професор и бивш вицепрезидент на Европейския съд по правата на човека бе модератор на срещата, която включваше презентации от Кармену Вела, европейски комисар за околната среда, морското дело и рибарството; Жан де лея де Сесил, генерален секретар на Съвета на Colruyt Group; Рене Брандерс, президент на Белгийската федерация на търговските камари; и Джон Хеуко, генерален секретар на Ротари  Интернешънъл и Фондацията Ротари.

Вела подчерта значението на работата с бизнеса и гражданското общество за постигане на Целите за устойчиво развитие. Той също така оцени важната роля,която Ротари може да играе в тези глобални усилия.

“Имате огромен актив, вашата огромна мрежа, която можете да използвате, за да обедините заинтересовани лица и страни от общността, за да се превърнат Целите на устойчивото развитие( SDGs ) в реалност. Ротари Интернешънъл има уникалната възможност да създаде трансформационни съюзи между бизнеса и гражданското общество и да тласне  напред изпълнението на нашата обща програма”, каза Вела.

Хеуко подчерта усилията на Ротари за справяне с продължаващата миграционна криза и насърчаване на всеобхватно икономическо развитие.

“Ние, в Ротари, вярваме, че можем да отговорим само чрез формиране на интелигентни партньорства, в които всички- ЕС, правителствата, гражданското общество, частния сектор и други организации,да играят важна роля. Ето защо растящата връзка между Ротари и Европейския съюз е причина за оптимизъм”, каза Хеуко.

Освен, че ЕС подкрепя глобалните усилия на Ротари за премахването на детския паралич, ръководителите на Европейския съюз са уверени, че има и други възможности за сътрудничество между организациите.

Събитието бе съгласуван с Европейската комисия и организирано от Мишел Кууманс и Хюго-Мариа Шали , представители на РИ за ЕС, с подкрепата на Катлийн Ван Рисегем, Филип Ванстал и Натали Хюгебаерт-ръководители на Ротари дистриктите в Белгия и Люксембург.

Брайънт Браунли

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions