Съвместна среща на Софийските Ротари клубове с гост лектор проф. Анастас Герджиков – гр. София, Национален студентски дом (09.10.2019@19:00 ч.)

Дата и час
9 октомври 2019 г.
от 19:00 ч. до 22:00 ч.

Място
Национален студентски дом

Категории


Членовете на Ротари клуб София Капитал и другите Ротари клубове в гр. София, гр. Банкя, гр. Ботевград ще проведат редовна формална среща с гост лектор. Гости, които не са членове на клуба може да присъстват. Гост лектор ще бъде високоуважаемият проф. дфн. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Тема на лекцията: “Реформата на висшето образование и обвързаността му с нуждите на обществото“.

Повече за гост лектора:

проф. дфн. Анастас Герджиков

проф. дфн. Анастас Герджиков

проф. дфн. Анастас Герджиков

Анастас Герджиков завършва средното си образование през 1982 г. в Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984-1985 г. следва специалност „Класическа филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където се дипломира като магистър през 1990 г. с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения”.

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 г. е редовен асистент по латински език в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Австрия (1994 г., стипендия на Австрийската служба за академичен обмен) и в Германия (1997 г., стипендия на Германската служба за академичен обмен). През 2001 г. получава образователната и научна степен „доктор” (дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат”). От 2004 г. е доцент по антична литература (хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици”). През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки” (дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие”). От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература (хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.”).

Проф. Герджиков води лекции по латински език (фонетика и фонология, морфология, синтаксис) и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в бакалавърска и магистърска степен.

Научните интереси на Анастас Герджиков са в областта на римската литература и политическата теория на античността и средновековието. Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование. Автор е на първия превод на български на Аристотеловата „Политика”.

Анастас Герджиков е бил заместник-министър на образованието и науката (2001- 2003 г.), управител на Фонд „Научни изследвания” (2007-2008 г.) и член на специализирания съвет по литературознание при ВАК (2007-2010 г.). В периода 2010-2011 г. е заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, отговарящ за акредитация и научна дейност. От 2011 до 2014 г. е заместник-ректор на Софийския университет, отговарящ за учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение. Избран е за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 17 ноември 2015 г.

Член е на редакционната колегия на Стратегии на образователната и научната политика и на Bulgarian Journal of Science and Еduсаtion. Владее английски, немски, френски и руски език.

Място, време, куверт:

Събитието ще се състои в Национален студентски дом от 19:00 ч.

Кувертът 30.00 лв. включва допускане на мероприятието, както и вечеря на блок маса (+благотворителна част в полза на каузата за възстановяване на НСД). Плащането се осъществява по банкова сметка, на ръка или чрез карта на POS терминал на място.

За заплащане, чрез банков превод:
IBAN: BG12UNCR70001523484861
БАНКА: Уникредит Булбанк
ТИТУЛЯР: Сружение “Ротари клуб София Капитал”
ОСНОВАНИЕ: дарение за кауза НСД

 
Регистрацията е задължителна!
.

Картата се зарежда....

Заявяване на място

Затворена е възможността за заявка на места.

Коментарите и пинговете са изключени.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions