Членство

Президент 2017-2018

Димитър Мандраджиев
mandradjiev@rotaryclubsofiacapital.org

 

Секретар 2017-2018

Невена Стайкова
staikova@rotaryclubsofiacapital.org

 

Паст-Президент

2016-2017 – инж. Сотир Немов
2015-2016 – инж. Сотир Немов

 

Паст-Секретар

2016-2017 – Невена Стайкова
2015-2016 – Росица Сандулова

 

Президент-Елект 2017-18

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2018-2019
Цветелина Маймарова
maymarova@rotaryclubsofiacapital.org

 

Президент-Номини 2017-18

В управление на позиция ПРЕЗИДЕНТ през 2019-2020
Драган Драганов
draganov@rotaryclubsofiacapital.org

 

 

Членове на Борда 2017-18 (13 членове)

Димитър Мандраджиев – Президент
Сотир Немов – Паст-Президент
Цветелина Маймарова – Президент-Елект
Драган Драганов – Президент-Номини
Георги Минчев – Вицепрезидент
Невена Стайкова – Секретар
Иван Събев – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев (и.д.) – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Георги Леков – Председател на Комисия за Фондация Ротари
Димитър Мандраджиев – Председател на Комисия за връзки с обществеността
? – Председател на Комисия за новите поколения
Драган Драганов – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2018-19 ЕЛЕКТ (13 членове)

Цветелина Маймарова – Президент
Димитър Мандраджиев – Паст-Президент
Драган Драганов– Президент-Елект
ще бъде избран ноември 2018 г. – Президент-Номини
Георги Леков – Вицепрезидент
Иван Събев – секретар
Петър Христов – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Костадин Грибачев – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за Фондация Ротари
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за връзки с обществеността
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Председател на Комисия за новите поколения
ще бъде посочен през юни 2018 г. – Посланик за местна и държавна власт
Камен Величков – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2016-17 (10 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент-Елект
Цветелина Маймарова – Президент-Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Валентин Вълчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Димитър Димитров – Посланик за международна дейност

Членове на Борда 2015-16 (9 членове)

Сотир Немов – Президент
Димитър Мандраджиев – Вицепрезидент, Президент Номини
Невена Стайкова – Секретар
Георги Леков – Ковчежник и Председател на Комисия за средствата
Малин Бистрин – Церемониалмайстор и Председател на Комисия за церемониите
Зарина Генчева – Комисия за връзки с обществеността
Андрей Стойчев – Комисия за новите поколения
Димитър Сичанов – Посланик за местна и държавна власт
Митко Солаков – Посланик за международна дейност

Комисии

Комисия за връзки с обществеността
Зарина Генчева – председател
Комисия за новите поколения
Валентин Вълчев – председател
Комисия за средствата (Ковчежникът е председател) (3)
Иван Събев – председател
Георги Котев – член
Георги Леков – член
Комисия за церемониите (Церемониалмайсторът е председател) (4)
Костадин Грибачев- председател
Петър Христов – член
Иван Събев – член
Георги Минчев – член
Комисия за клубните проекти (5)
Димитър Мандраджиев – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Ковчежник на клуба – член (задължително)
Драган Драганов – член
Георги Минчев – член
Комисия за международна дейност (Посланникът за международна дейност е председател) (5)
Камен Величков – председател
Президент на клуба – член (задължително)
Елект-президент на клуба – член (задължително)
Димитър Мандраджиев – член
Димитър Димитров – член

Членове (32)

Ангел Енчев – печатарска дейност (замразен)
Васил Василев – лекар (СРКСК-ГБ)
Василена Пиринска – културни и технически дейности
Георги Калинов – търговия с фармацевтично продукти (СРКСК-ГБ)
Георги Котев – икономика
Георги Леков – правни дейности
Георги Минчев – филолог
Димитър Димитров – икономика
Димитър Мандраджиев – техника под наем, интернет страници, икономика и политология
Димитър Сичанов – местна/държавна представителна власт (замразен)
Драган Драганов – транспорт
Емилия Андреева – архитектура – (СРКСК-ГБ)
Зарина Генчева – журналистика (замразена)
Иван Събев – маркетинг консултантство
Иван Игнатов – производство на козметика (СРКСК-ГБ)
Иван Йорданов – телекомуникации
Иво Иванов – полиграфия / печатар (СРКСК-ГБ)
Камен Величков – държавна администрация
Костадин Грибачев – хранителна търговия
Марин Доков – строителство
Мариета Василева – заложни къщи
Мария Немова – образование (замразена)
Невена Стайкова – правни дейности
Николай Маринов – хотелиерство и ресторантьорство (СРКСК-ГБ)
Петър Христов – финанси и одит
Пролетка Христова – медицински мениджмънт
Росица Василева –  директор на детска ясла (СРКСК-ГБ)
Симеон Маринов – организатор събития и реклама (СРКСК-ГБ)
Сотир Немов – търговия с хранителни стоки (замразен)
Харалампос Стаматопулос – дървопреработка (СРКСК-ГБ)
Цветелина Маймарова – козметика
Юлия Цветанова – билети за пътувания (замразена)

Бивши членове на РКСК (10)

Адриана Русенова – журналистика
Андрей Стойчев – държавна администрация
Борис Маринов – автобои
Валентин Вълчев – здравни дейности
Ивелин Михайлов – застраховане
Малин Бистрин – хотелиерство
Марио Траянски – хазарт
Митко Солаков – търговия
Николай Божилов – правни дейности
Росица Сандулова – търговско посредничество

 

Членовете ни са част от (връзка с повече информация):

„Си комерсиал 7“ ЕООД & DOMA
“Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД и Dr. Derm Professional, EcoSpa, ProfiDerm Professional, Decleor Paris, Beuty Defect Repair Germany, Simone Mahler Paris

 

Процедура за членство

Процедура за ставане на член от взето решение на редовна среща на Борд на РКСК на 19 октомври 2016 г. (извадка от протокол, изпратен на 25 октомври 2016 г. по електронната пощенска групова система):

1. Предварителни минимални посещения за нови членове – 6 формални срещи, 2 културни срещи и 2 неформални срещи. По отношение на кандидатурата на нов член, то Бордът се събира и решава, но решението идва след като гарантът на новия член го предложи на Борд за членство.

2. Встъпителни вноски от нови членове – м. Юли, Август, Септември и Октомври не се приемат нови членове. От м. Ноември до м. Юни, включително, може да се приемат нови членове, но съответния кандидат заплаща встъпителна вноска равна на броя месеци от 01 Юли до месеца, в който бива утвърден и приет за член на Клуба.

3. Кандидатът за нов член подава CV за разглеждане от целия състав на клуба. Решението на Борда за приемане на нов член се съобщава в Клуба и в 7 дневен срок всеки член има право да възрази. Възражението се отправя до Секретаря на Клуба. След това Бордът решава дали нови член да продължи да идва като гост или да не го приеме в Клуба.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions