Archive for the ‘СНЦ РКСК’ Category

(МАР 13) Първо плащане към Клубния ПОС терминал

Първо плащане към клубната каса на Ротари Клуб София Капитал, чрез ПОС терминал. Плащането е направено от паст-президента на нашия клуб приятелят Димитър Мандраджиев. . . .

(ЯНУ 29) РКСК със собствена банкова сметка и печат

Уважаеми приятели членове и гости на РКСК, от днес вече Сдружение “Ротари клуб София Капитал” има собствена сметка и печат. От днес всякакви постъпления от членски внос, дарения и допълнителна стопанска дейност следва да бъдат получавани по нея. Работим по възприемането на ПОС терминал и също така по идеята за договор с един от операторите […]

(ДЕК 27) Регистрация на СНЦ “Ротари клуб София Капитал”

Днес беше официално регистрирано в Агенция по вписванията Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименования “Ротари клуб София Капитал”. На добър час! .

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions