(АВГ 22) Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб София Капитал (+ГАЛ)

Ротари клуб София-Капитал е сравнително младо сформирование от успешни български предприемачи, интелектуалци и общественици. Членовете на клуба са пример за лидери с морални качества и високи професионални успехи в респективните им сфери на дейност. Клубът провежда беседи с гост-лектори по въпроси, касаещи както настоящето, така и бъдещето на българското общество. Хуманитарните дейности са основно насочени към обезпечаване на средства и консумативи за даден проект, като фокусните групи са основно деца, младежи и възрастни. Сферите на дейност: превенция на конфликти и изграждане на диалог в общностите; подкрепа за образованието, науката и културната дейност на общностите; създаване на арени за икономически подем; минимализиране на риска в участъци по пътната инфраструктура.

Галерия:

 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions