(АПР 12) Редовна среща на РК София Капитал

Днес Ротари клуб София Капитал имаше редовна формална среща в р-т Лебед на брега на ез. Панчарево в едноименния квартал на гр. София. Срещата беше председателсвена от президент-елект Димитър Мандраджиев и имаше за цел да се обсъдят и зададат точни параметри на текущи и бъдещи проекти. Беше отчетено, че регистрацията на

клуба се случва и адв. Жоро Леков пое ангажимент да завърши този процес, заедно с адв. Невена Стайкова. Бяха приветствани гости на клуба и беше разяснена темата на срещата "Личният пример в Ротари".

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions