(ЯНУ 23) Ротари клуб София Капитал на гости в Белград, Сърбия (+ГАЛ)

Членове на Ротари клуб София Капитал бяха на уикенд-посещение при Ротари членове в Белград, Сърбия. Визитата протече в приятелска обстановка и беше дадена възможност за запознаване между приятелите с целите и дейностите на клубовете и членовете в тях. Членовете посетиха музея, посветен на Николо Тесла, както и бяха гости на Дистрикт-Гуверньора и паст-дистрикт-гуверньора. Също така разгледаха специална работилница ателие за значки и други Ротари и не само предмети и отличителни знаци.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions