(АВГ 10) Борислав Бойнов гост на Ротари клуб София Капитал (+ГАЛ)

На 10 август 2016 г. членове на Ротари клуб София Капитал се събраха на неформална редовна среща в р-т Лебед, поради това, че в България беше големият приятел-ротарианец на Ротари Дистрикт 2482 – г-н Борислав Бойнов. Той уважи поканата на Ротари клуб София Капитал да бъде специален наш гост и срещата се проведе с основен акцент върху неговата история на живот в Ротари. Приятелят Борислав е бил член на 5 Ротари клуба и в моминте е член на първия е-клуб в държавата Зимбабве и е посланик на Ротари Интернешънъл за южната част на континента Африка. Той е спомогнал за множество проекти и съвместни инициативи, както на местно ниво, така и на двустранно ниво на клубове от България. Приятелите на клуба приеха поканата да гостува РКСК през май-юни 2017 г. в Хараре, където наш домакин ще бъде приятелят Борислав, с цел побратимяване с местни Ротари клубове.

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions