(ЮНИ 10) ДГЕ Нина Митева: “Лидерството в живота и Ротари” (+ГАЛ)

20150610_194313

ДГЕ Нина Митева

Днес, Ротари клуб София Капитал проведе своята среща № 6. На нея имахме удоволствието наш гост лектор да бъзе Дистрикт Гуверньор Елект г-жа Нина Митева. Темата на презентацията беше “Лидерството в живота и Ротари”. Приятелите от РКСК и други клубове зададоха въпроси след края на изложението на тезата. Срещата приключи на фона на класическа музика, част от презентацията на гост-лектора.

Галерия:

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions