(МАР 19) ПЕТС в Пловдив (+ГАЛ)

Представители на Ротари клуб София Капитал взеха участие в тренировъчния семинар на елект-президентите на Ротари България (Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482), който се проведе в гр. Пловдив в качеството на домакин на събитието. На семинара бяха представени екипите на елект-дистрикт-гуверньора и бяха потвърдени въпроси за развитието на Дистрикта в следващата година. От страна на РКСК взеха участие президентът-номини Димитър Мандраджиев, секретарят Невена Стайкова, ковчежникът Георги Леков и церемониал-майсторът Валентин Вълчев. Приятелите споделиха мнения и дискутираха въпроси от взаимен интерес за проекти и идеи за развитие на служба в полза на обществото.

 

Отговорите са изключени, но Вие можете да следите обратно през Вашия сайт.

Коментарите са изключени.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions